Przetargi i ogłoszenia

14 / 11

2013

Grupa Azoty S.A.

Ogłoszenie przetargowe nr 97 /P/2013

Dostawa oktabin tekturowych

Data zamknięcia: 28/11/2013
GRUPA AZOTY S.A.
ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego

ZAMÓWIENIE NIE PODLEGA PRZEPISOM USTAWY Z DNIA 29 STYCZNIA 2004r. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH JAK RÓWNIEŻ PROTESTOM I ODWOŁANIOM

1. Nazwa i adres instytucji zamawiającej
GRUPA AZOTY S.A.
33-101 Tarnów, ul. Kwiatkowskiego 8
Biuro Przetargów
Telefon kontaktowy +48 14 637 33 11, 637 34 99, 
Faks +48 14 637 20 99,
e-mail biuro.przetargow@grupaazoty.com

2. Przedmiot zamówienia 
Dostawa oktabin tekturowych

3. Termin do którego należy składać oferty
Oferty należy składać w terminie do dnia 28 listopada 2013 r. do godz. 11 00 

4. Kryterium udzielenia zamówienia
Zgodnie z wytycznymi zawartymi w SIWZ

5. Numer postępowania
97/P/2013

6. Inne informacje dotyczące postępowania
Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert, przedłużenia terminu składania ofert oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych

ZAŁĄCZNIK

Serwis Grupy Azoty wykorzystuje pliki cookies. Zasady ich używania wraz z informacjami o ustawieniach plików cookies w przeglądarkach internetowych, zostały szczegółowo opisane w dziale Polityka Prywatności. Korzystając z serwisu akceptują Państwo jej postanowienia.