Strategia

W wyniku prowadzonych prac konsolidacyjnych, zarząd Grupy Azoty dokonał aktualizacji „Strategii Grupy Azoty na lata 2013-2020”.

Biorąc pod uwagę trwający proces rozwoju Grupy, w ramach specjalnie powołanego zespołu ds. konsolidacji, została wypracowana zaktualizowana Strategia Grupy Azoty na lata 2013-2020, wzbogacona o możliwości, które otworzyła konsolidacja z Grupą Azoty Puławy, do których należą m.in. doskonalenie zdolności obsługi klientów, poprawa rentowności dzięki doskonaleniu systemu zarządzania łańcuchem dostaw, poprawa dostępności i wykorzystania infrastruktury magazynowo-przeładunkowej Grupy, rozwój modelu zarządzania wartością umożliwiającego realizację strategii Grupy przez kadrę menadżerską oraz wsparcie działań badawczo-rozwojowych dwoma centrami kompetencji: Centrum Kompetencji PUŁAWY w Puławach (dla nawozów) i Chemiczne Centrum Technologii i Rozwoju w Tarnowie (dla chemikaliów).

Zaktualizowany dokument przybliża ponadto interesariuszom główne zamierzenia strategiczne w podstawowych obszarach produktowych, w zakresie innowacyjności, działalności operacyjnej i handlowej oraz polityki finansowej. Przyjęta „Strategia…” przedstawia również cele i metodologię zarządzania korporacyjnego, obowiązującego w Grupie Azoty. 

Kontynuując prace nad planowaniem strategicznym, rozpoczęte w 2013 roku przyjęciem „Strategii Grupy Azoty 2013-2020”, 14 sierpnia 2014 roku Zarząd Grupy zaprezentował rynkowi główne założenia dokumentu „Strategia Grupy Azoty 2014-2020. Operacjonalizacja”.
Wdrożenie Strategii opiera się na trzech strategicznych obszarach działania, którymi są: 
  • program doskonałości operacyjnej, którego docelowy wpływ na efektywność Grupy Azoty ma wynieść 300 mln zł rocznie na poziomie EBIT,
  • rozwój organiczny o nakładach inwestycyjnych szacowanych na 7 mld zł w ciągu siedmiu lat 2014-2020,
  • dopełnienie wzrostu efektywności Grupy w drodze fuzji i przejęć.

MISJA

DODAJEMY ZIEMI ŻYCIA A ŻYCIU BARW.
Dzięki nabytym doświadczeniom i rozwijanym kompetencjom sprawiamy, że chemia jest bezpieczna i użyteczna dla ludzi. Ciągle dążymy do wzrostu wartości Grupy Azoty, efektywnie wykorzystując wszelkie synergie i innowacje. 

WIZJA

PRZED UPŁYWEM DEKADY
  • będziemy notowani w podstawowym indeksie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie 
  • zapewnimy Akcjonariuszom spółek jeden z najwyższych w branży zwrot z powierzonego kapitału,
  • utrzymamy trwałą pozycję jednego z trzech największych producentów nawozów na europejskim rynku.


Serwis Grupy Azoty wykorzystuje pliki cookies. Zasady ich używania wraz z informacjami o ustawieniach plików cookies w przeglądarkach internetowych, zostały szczegółowo opisane w dziale Polityka Prywatności. Korzystając z serwisu akceptują Państwo jej postanowienia.