Grupa Azoty

Strategia działalności handlowej


Czyniąc chemię bezpieczną i użyteczną dla ludzi oraz dążąc do wzrostu wartości Grupy, dbamy o trwałe i efektywne relacje z naszymi klientami. Dążymy do tego, aby dla naszych klientów stać się dostawcą pierwszego wyboru, dlatego nasze produkty są najwyższej jakości. Nieustannie też udoskonalamy jakość obsługi, poszukując efektywnych i innowacyjnych rozwiązań. 

SPRZEDAŻ

NAWOZY MINERALNE
Kluczowym celem Grupy Azoty w zakresie sprzedaży nawozów mineralnych będzie zbudowanie pozycji lidera na rynku nawozowym w oparciu o nowoczesny sposób obsługi klientów poprzez:
 • zarządzanie wartością klienta, poprzez pośrednie i bezpośrednie dotarcie do rolników z komplementarną ofertą produktów,
 • prowadzenie elastycznej i rentownej sprzedaży wykorzystującej występujące synergie w Grupie,
 • wydłużenie łańcucha wartości oferowanych produktów nawozowych,
 • poszerzenie łańcucha wartości o aktywa z komplementarnych biznesów,
 • wdrożenie doradztwa rolnego wspierającego sprzedaż, 
 • utworzenie jednego ośrodka dyspozycyjnego, centralizującego handel i marketing,
 • stała obecność na wybranych rynkach międzynarodowych,
 • poszukiwanie rynków o asymetrycznych cyklach popytu i stworzenie dla nich oferty produktowej.

TWORZYWA
Celem Grupy Azoty w zakresie tworzyw będzie utrzymanie pozycji wiodącego dostawcy tworzyw poprzez:
 • wydłużanie łańcucha wartości,
 • dywersyfikację aplikacyjna i geograficzna docelowych  segmentów rynkowych,
 • wzbogacenie oferty produktami dedykowanymi,
 • rozwijanie bezpośredniej współpracy z przetwórcami tworzyw,
 • rozszerzanie i udoskonalanie serwisu technicznego,
 • rozwój doradztwa technicznego,
 • dostosowywanie posiadanej oferty produktowej do obecnych i przyszłych trendów rynkowych,
 • utworzenie jednego ośrodka dyspozycyjnego, centralizującego handel i marketing produktowy.

CHEMIKALIA 
Celem Grupy Azoty w zakresie chemikaliów będzie utrzymanie pozycji krajowego i europejskiego lidera na rynku melaminy, lidera na rynku plastyfikatorów i alkoholi OXO w regionie Centralnej i Wschodniej Europy oraz rozwój sprzedaży pozostałych chemikaliów będących w portfelu Grupy chemikaliów. Cel ten będzie realizowany poprzez:
 • wprowadzanie do oferty sprzedażowej plastyfikatorów nowej generacji,
 • wydłużanie łańcuchów produktowych,
 • doskonalenie systemu obsługi klienta z wykorzystaniem innowacyjnych rozwiązań logistycznych,
 • ekspansję na nowe, perspektywiczne segmenty i rynki geograficzne,
 • koncentrację działań marketingowych na przetwórcach, jako odbiorcach docelowych.
Grupa będzie dostawcą produktów chemicznych, przyczyniających się do poprawy konkurencyjności odbiorców w rywalizacji na globalnym rynku ich produktów finalnych.

SUROWCE
Grupa Azoty będzie dążyć do zapewnienia bezpieczeństwa dostaw surowców strategicznych, co pozwoli na zachowanie ciągłości procesów produkcyjnych, a także maksymalnego wykorzystania zdolności wytwórczych. Cele te będą realizowane poprzez dywersyfikację źródeł zaopatrzenia.
Poszukując nowych i alternatywnych źródeł surowców, Grupa zakłada możliwość kapitałowych powiązań z dostawcami surowców.
Grupa będzie także dążyć do minimalizacji kosztów zakupu surowców poprzez integrację struktur zakupowych.

MARKETING
Skuteczne konkurowanie na rynku i podnoszenie wartości zamierzamy osiągnąć poprzez zbudowanie centralnego ośrodka, zapewniającego innowacyjne zarządzanie wiedzą rynkową i kreowanie marek produktów.
Dla osiągnięcia powyższych celów, Grupa będzie prowadzić skuteczne zarządzanie zasobami wiedzy dla celów decyzyjnych, diagnozowanie bezpieczeństwa handlowego, wzmacnianie świadomości marek produktów oraz wskazywanie rynków perspektywicznych dla rozwoju oferty.

LOGISTYKA 
Grupa Azoty dostarcza swoje produkty do dwóch grup klientów wymagających odmiennego sposobu ich obsługi: odbiorców produktów dla rolnictwa oraz odbiorców produktów chemicznych. 
Grupa będzie doskonalić zdolność obsługi swoich klientów oraz zarządzanie łańcuchem dostaw, optymalizować warunki współpracy z przewoźnikami oraz poprawiać dostępność i wykorzystanie 

Serwis Grupy Azoty wykorzystuje pliki cookies. Zasady ich używania wraz z informacjami o ustawieniach plików cookies w przeglądarkach internetowych, zostały szczegółowo opisane w dziale Polityka Prywatności. Korzystając z serwisu akceptują Państwo jej postanowienia.