Grupa Azoty

Polityka dywidend


Ogólnym założeniem polityki Grupy Azoty w zakresie wypłaty dywidendy jest realizowanie wypłat stosownie do wielkości wypracowanego zysku i możliwości finansowych Spółki. Zarząd, zgłaszając propozycje dotyczące wypłaty dywidendy, kierować się będzie koniecznością zapewnienia odpowiedniego poziomu wskaźników finansowych, standingu finansowego czy kapitału do dalszego rozwoju Grupy. Zarząd będzie rekomendował w przyszłości Walnemu Zgromadzeniu podejmowanie uchwał w sprawie dywidendy w kwocie na poziomie 40% do 60% jednostkowego zysku netto Spółki za dany rok obrotowy. Decyzje w tej sprawie będą podejmowane z uwzględnieniem czynników dotyczących Grupy Azoty, w tym perspektyw dalszej działalności, przyszłych zysków, zapotrzebowania na środki pieniężne, sytuacji finansowej, planów ekspansji oraz wymogów prawa w tym zakresie.

Serwis Grupy Azoty wykorzystuje pliki cookies. Zasady ich używania wraz z informacjami o ustawieniach plików cookies w przeglądarkach internetowych, zostały szczegółowo opisane w dziale Polityka Prywatności. Korzystając z serwisu akceptują Państwo jej postanowienia.