Zarządzanie Ryzykiem

Spółki Grupy Azoty narażone są na zróżnicowane czynniki ryzyka mogące niekorzystnie wpływać na jej działalność.

Grupa Azoty, podążając za wiodącymi globalnymi wzorcami korporacyjnymi, wdrożyła zintegrowane podejście do zarządzania ryzykiem korporacyjnym.

Zarządzanie ryzykiem jest częścią procesu zarządzania Grupą. Stanowi element trwałej ochrony i budowy jej wartości.

Proces zarządzania ryzykiem korporacyjnym oparto na systematycznym realizowaniu następujących czynności:
  • Identyfikacja i ocena ryzyk
  • Ustalenie i wdrożenie odpowiedzi na ryzyko oraz planów reakcji na incydent
  • Monitorowanie i raportowanie poziomu ryzyk
  • Uwzględnianie informacji o ryzyku w procesach decyzyjnych
  • Sprawozdawczość i komunikacja
  • Monitoring i ewaluacja systemu zarządzania ryzykiem 
Wdrożenie w Grupie Azoty koncepcji zintegrowanego zarządzania ryzykiem jest przedsięwzięciem, którego celem w głównej mierze jest kontrola i zarządzanie ryzykiem całej organizacji. Uwzględnia ono świadomość podejmowanego ryzyka, wyraźnie zdefiniuje zasady zarządzania nim, oraz podział kompetencji i odpowiedzialności.

Serwis Grupy Azoty wykorzystuje pliki cookies. Zasady ich używania wraz z informacjami o ustawieniach plików cookies w przeglądarkach internetowych, zostały szczegółowo opisane w dziale Polityka Prywatności. Korzystając z serwisu akceptują Państwo jej postanowienia.