Operacjonalizacja strategii na lata 2014-2020

„Strategia Grupy Azoty 2014-2020. Operacjonalizacja” - w skrócie
Grupa Azoty konsekwentnie umacnia swoją obecność i konkurencyjność na globalnym rynku. Potencjał jej dalszego rozwoju jest wciąż znaczący, drogą do jego realizacji jest operacjonalizacja Strategii, czyli kompleksowy program wdrożenia Strategii Grupy Azoty na lata 2014-2020, zaprezentowany przez zarząd Grupy w sierpniu 2014 r. 


„Operacjonalizacja” to określenie sposobu budowy wartości Grupy w wykonaniu opublikowanej wcześniej strategii.


Kluczowymi celami korporacyjnymi Grupy Azoty wskazanymi w Strategii są:

      I.  Zapewnienie akcjonariuszom jednego z najwyższych w branży zwrotu
          z powierzonego kapitału.

      II. Trwałe utrzymanie pozycji jednego z trzech największych producentów nawozów
          na europejskim rynku nawozów.


Głównymi celami mierzalnymi operacjonalizacji Strategii są:

  • Wzrost ROCE do poziomu ≥ 14%; 
  • Uzyskanie 300 mln PLN oszczędności rocznie w wyniku wdrożenia programu Azoty PRO
    od roku 2017;
  • 6-7 mld PLN inwestycji w rozwój organiczny;
  • Aktywność w obszarze fuzji i przejęć.


Operacjonalizacja zakłada osiągnięcie wymienionych celów w ramach projektów dotyczących trzech kluczowych obszarów:

  1. Rozwoju organicznego.
  2. Doskonałości operacyjnej.
  3. Fuzji i przejęć.


Rozwój organiczny to stopniowe rozszerzanie działalności Grupy Azoty bazujące na zasobach wytworzonych podczas jej dotychczasowej wieloletniej działalności oraz w wyniku podejmowanych obecnie planów. 
Doskonałość operacyjna to kompleksowe podejście do optymalizacji nastawione na długoterminowe, stabilne rezultaty.
Grupa Azoty zidentyfikowała ok. 2 tys. potencjalnych celów, by w kilkuetapowym postępowaniu wyselekcjonować ostatecznie 10 podmiotów, których przejęciem jest zainteresowana.

Serwis Grupy Azoty wykorzystuje pliki cookies. Zasady ich używania wraz z informacjami o ustawieniach plików cookies w przeglądarkach internetowych, zostały szczegółowo opisane w dziale Polityka Prywatności. Korzystając z serwisu akceptują Państwo jej postanowienia.