Zintegrowane Systemy Zarządzania

Grupa Azoty realizuje Politykę Zarządzania, która gwarantuje, że cele strategiczne Spółek ją tworzących osiągane są w oparciu o zintegrowany system zarządzania, zgodny z międzynarodowymi standardami.

Priorytety działalności: wysoka jakość, dbałość o bezpieczeństwo techniczne i środowisko, bezpieczeństwo procesowe, poprawa efektywności energetycznej są skutecznie nadzorowane i zapewniają efektywne zarządzanie Spółkami. Zintegrowany System Zarządzania jest zbudowany w oparciu o zasady priorytetowego traktowania klienta, minimalizowania strat środowiskowych i ryzyka zagrożeń oraz ciągłego doskonalenia.

Systemy zarządzania bazują na koncepcji ciągłego doskonalenia poprzez: 
  • ustalenie polityki,
  • zaplanowanie działań w celu realizacjipolityki,
  • stworzenie warunków wykonania zaplanowanych działań,
  • sprawdzanie efektów działań,
  • doskonalenie na podstawie okresowych ocen osiąganych wyników.
Spółki Grupy Azoty przyjęły wspólną Politykę Zarządzania Korporacji.
Zapewnieniem wysokiej jakości oraz bezpieczeństwa są systemy zarządzania oraz restrykcyjne procedury. 
Audity są jednym z narzędzi służących doskonaleniu Zintegrowanych Systemów Zarządzania w Spółkach Grupy.
- Wymiana doswiadczeń i wzajemne wsparcie zespołów auditorskich spółek.
- Audit systemów zarządzania – a działania korporacyjne.
- System zarządzania ryzykiem korporacyjnym. 

Serwis Grupy Azoty wykorzystuje pliki cookies. Zasady ich używania wraz z informacjami o ustawieniach plików cookies w przeglądarkach internetowych, zostały szczegółowo opisane w dziale Polityka Prywatności. Korzystając z serwisu akceptują Państwo jej postanowienia.