Zarządzanie

Józef Rojek, Wiceprezes Zarządu

Powołany na stanowisko Wiceprezesa Spółki X kadencji uchwałą RN z dn. 20.05.2016 r. 
Zakres Kompetencji:

1) Formułowanie strategii rozwojowej dla Spółki Dominującej i Grupy Kapitałowej;
2) Nadzór nad realizacją projektów inwestycyjnych w Spółce Dominującej Grupie Kapitałowej;
3) Inicjowanie kluczowych projektów inwestycyjnych związanych z poprawą efektywności w Spółce Dominującej i Grupie Kapitałowej;
4) Inicjowanie wypracowywanie systemowych rozwiązań dla Grupy Kapitałowej w ramach centrów usług wspólnych - Serwis wsparcia inżynierskiego w zakresie usług inżynierskich oraz realizacji inwestycji;
5) Nadzór nad procesem wyboru dostawców usług inwestycyjnych serwisowych;
6) Kontrola wykonania budżetu i zakresu rzeczowego poszczególnych projektów inwestycyjnych w Spółce Dominującej i Grupie Kapitałowej;
7) Współpraca z jednostkami badawczo-rozwojowymi w Spółce Dominującej Grupie Kapitałowej;
8) Koordynowanie polityki i formułowanie programów w zakresie badań rozwoju w Spółce Dominującej i Grupie Kapitałowej;
9) Współdziałanie z pozostałymi Członkami Zarządu w zakresie bieżącego operacyjnego zarządzania Spółką Dominującą;
10) Nadzorowanie prac jednostek i komórek organizacyjnych w nadzorowanych i zarządzanych procesach i obszarach, wymienionych wyżej w punktach 1 do 9.

Wykształcenie

 • Pomaturalne Studium Zawodowe „Aparatura kontrolno-pomiarowa i automatyka w przemyśle chemicznym” (5 semestrów)
 • Politechnika Krakowska – Wydział Mechaniczny, specjalność budowa aparatury przemysłu chemicznego i spożywczego (10 semestrów)
 • Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie, specjalność: zarządzanie i marketing

Doświadczenie zawodowe

 • 2007-2015 Poseł na Sejm RP (2007-2015 – członek Komisji Skarbu Państwa, 2008-2009 – członek Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, 2009-2011 członek Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki, 2015 członek Komisji ds. Petycji)
 • 2006-2007 Członek Rady Społecznej Mościckie Centrum Medyczne Samodzielny SPZOZ
 • 2006-2007 Członek Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Uzdrowiskowego „USTROŃ S.A.” w Ustroniu
 • 2006-2007 Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A. – Doradca Dyrektora Generalnego
 • 2005-2006 Poseł na Sejm RP (członek Komisji Skarbu Państwa, członek Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa)
 • 2003-2004 Członek Rady Nadzorczej Biuro Projektów Zakładów Azotowych Biprozat Tarnów Sp. z o.o.
 • 2002-2005 Biuro Projektów Zakładów Azotowych Biprozat Tarnów Sp. z o.o. – Główny Specjalista
 • 1998-2002 Prezydent Miasta Tarnowa
 • 1994-1998 Biuro Projektów Zakładów Azotowych Biprozat Tarnów Sp. z o.o. – Główny Projektant
 • 1987-1994 Zakłady Azotowe w Tarnowie
 • 1986-1987 Spółdzielnia Transportu Wiejskiego o/Dąbrowa Tarnowska
 • 1985-1986 Zarząd Spółdzielni Transportu Wiejskiego
 • 1985 Wojewódzki Związek Spółdzielni Rolniczych
 • 1972-1985 Zakłady Azotowe w Tarnowie
 • 1968-1969 Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska w Ropczycach

Umiejętności

 • Znajomość języków obcych: język niemiecki – komunikatywna, język rosyjski – komunikatywna
 • Dyplom Ministerstwa Skarbu Państwa potwierdzający złożenie z wynikiem pozytywnym egzaminu dla kandydatów na członków Rad Nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa (28.03.1998)
 • Certyfikat ukończenia kursu „marketing” zrealizowany wg projektu PHARE PARTNERSHIP95 (Stowarzyszenie Promocji Przedsiębiorczości)
 • Kurs dla kadry kierowniczej dla Członków Rad Nadzorczych
 • Szkolenia w zakresie systemów zarządzania ISO

Zainteresowania

Wędrówki po lesie, historia Polski, praca na działce.

Serwis Grupy Azoty wykorzystuje pliki cookies. Zasady ich używania wraz z informacjami o ustawieniach plików cookies w przeglądarkach internetowych, zostały szczegółowo opisane w dziale Polityka Prywatności. Korzystając z serwisu akceptują Państwo jej postanowienia.