Zarządzanie

Tomasz Hinc, Wiceprezes Zarządu

Powołany na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Spółki X kadencji uchwałą RN z dn. 20.05.2016 r. 

Zakres kompetencji:

1) Formułowanie strategii zakupowej i realizacja przyjętej strategii zakupowej
w Spółce Dominującej i Grupie Kapitałowej;
2) Zarządzanie procesem dostawy surowców i półproduktów do Spółki
Dominującej i do pozostałych Spółek Grupy Kapitałowej oraz współdziałanie
z Wiceprezesem Zarządu odpowiedzialnym za Segment Agro i Segment
Tworzyw w arbitrażu dotyczącym alokacji wolumenu i cen półproduktów
wewnątrz w /w Segmentów;
3) Nadzór nad zakupami strategicznymi oraz technicznymi w Spółce
Dominującej i Grupie Kapitałowej;
4) Współdziałanie z pozostałymi Członkami Zarządu w zakresie bieżącego
operacyjnego zarządzania Spółką Dominującą;
5) Nadzór strategiczny i koordynacja integracji surowcowej i półproduktowej w
Grupie Kapitałowej;
6) Nadzór nad procesem wyboru dostawców surowców, towarów i półproduktów w Spółce Dominującej i Grupie Kapitałowej;

7) Zarządzanie logistyką dostaw surowców, półproduktów i produktów w Grupie
kapitałowej;
8) Nadzór nad zarządzaniem i optymalizacją gospodarki magazynowej
i terminali w Spółce Dominującej i Grupie Kapitałowej;
9) Nadzór nad procesem wyboru dostawców usług logistycznych w Spółce
Dominującej i Grupie Kapitałowej;
10) Inicjowanie, wypracowywanie systemowych rozwiązań dla Grupy
Kapitałowej w ramach centrów usług wspólnych - Biznes serwis w zakresie
magazynowania i logistyki;
11) Nadzorowanie prac jednostek i komórek organizacyjnych w nadzorowanych i
zarządzanych procesach i obszarach.


Wykształcenie
Absolwent Uniwersytetu Szczecińskiego.

Doświadczenie

  • W latach 1997-2007 - nauczyciel akademicki w szczecińskich szkołach wyższych specjalizacja w dziedzinach Organizacji i zarządzania, Zarządzania zasobami ludzkimi, Socjologii oraz Public Relations.
  • Od 2007 r. Doradca Zarządu Totalizatora Sportowego Sp. z o.o. w Warszawie, następnie Dyrektor Oddziału Totalizatora w Szczecinie, w 2008 roku p.o. Dyrektora Oddziału w Zielonej Górze, a od 2013 r. również Dyrektor Oddziału w Koszalinie.
  • Od 2006 r. Radny Rady Miasta Szczecin przez trzy kolejne kadencje, a od 2014 r. Wiceprzewodniczący Rady.
  • Od 2015 r. Przedstawiciel Miasta Szczecin w Radzie Euroregionu Pomerania. 
  • W latach 2013 - 2015 członek Szczecińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. 
  • W latach 2007 - 2014 członek Komisji Bezpieczeństwa i Porządku przy Prezydencie Szczecina. 
  • Od 2003 r. w Radzie Społecznej Regionalnego Szpitala Onkologicznego w Szczecinie, Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii.

Dodatkowe informacje

Finalista VI edycji konkursu Polish National Sales Awards 2014. 
Wyróżniony w finale VII edycji Polish National Sales Awards 2015.

Serwis Grupy Azoty wykorzystuje pliki cookies. Zasady ich używania wraz z informacjami o ustawieniach plików cookies w przeglądarkach internetowych, zostały szczegółowo opisane w dziale Polityka Prywatności. Korzystając z serwisu akceptują Państwo jej postanowienia.