Zarządzanie

Paweł Łapiński, Wiceprezes Zarządu

Powołany na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Spółki X kadencji uchwałą RN z dn. 20.05.2016 r.

Zakres kompetencji:

1) formułowanie i realizacja strategii funkcjonalnych w nadzorowanych obszarach;
2) przygotowywanie operacyjnych, rocznych i wieloletnich planów rzeczowo - finansowych;
3) monitorowanie realizacji planów na poziomie wolumenowym i wartościowym w Spółce Dominującej i Grupie Kapitałowej;
4) nadzór nad finansami oraz IT w Spółce Dominującej i Grupie Kapitałowej;
5) nadzór nad polityką rachunkowości w Spółce Dominującej i Grupie Kapitałowej;
6) zarządzanie ryzykiem finansowym kredytowym w Spółce Dominującej i Grupie kapitałowej;
7) zarządzanie polityką kredytową w Spółce Dominującej i Grupie Kapitałowej;
8) zarządzanie, koordynacja i kontrola procesów planowania, budżetowania i controllingu;
9) koordynacja sprawozdawczości publicznej raportowanie zarządcze dla organów korporacyjnych spółki;
10)udział w realizacji procesów związanych ze sprzedażą składników majątku finansowego;
11) nadzór nad relacjami z inwestorami giełdowymi (IR);
12) inicjowanie wypracowywanie systemowych rozwiązań dla Grupy Kapitałowej w ramach centrów usług wspólnych - Biznes serwis w zakresie rachunkowości, podatków, ubezpieczeń, i innych;
13)współdziałanie  z pozostałymi Członkami Zarządu w zakresie bieżącego operacyjnego zarządzania Spółką Dominującą;
14) nadzorowanie prac jednostek i komórek organizacyjnych w nadzorowanych i zarządzanych procesach i obszarach, wymienionych wyżej w punktach 1) do 13).


Wykształcenie

  • Absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, kierunek zarządzanie i marketing (specjalność I – zarządzanie procesami produkcyjnymi, specjalność II – zarządzanie przedsiębiorstwem przemysłowym).
  • Absolwent studiów podyplomowcych z zakresu: prawa handlowego organizowanych przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika.
  • Absolwent studiów podyplomowcych z zakresu zarządzania wartością firmy oraz kompetencji psychologicznych i negocjacyjnych w firmie prowadzonych przez Szkołę Główną Handlową.

Szkolenia i kursy

Liczne szkolenia z zakresu zarządzania, finansów, podatków, analityki kosztów i zagadnień związanych z energetyką.

Doświadczenie zawodowe

  • 1997-2007 Boryszew S.A. Oddział Elana w Toruniu (zakończył pracę jako Zastępca Dyrektora Zarządzającego, Dyrektor ds. Ekonomicznych)
  • 2005-2007 Elana-Energetyka sp. z o.o. (zakończył pracę jako Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. ekonomiczno-finansowych)
  • 2007-2016 Struga S.A. (Prezes Zarządu)
  • Ponadto:
  • 2006-2007 Przewodniczący Rady Nadzorczej ELANA-PET sp. z o.o.
  • 2008-2013 Przewodniczący Rady Nadzorczej BUMAR-HYDROMA S.A.
  • 2013-2016 Przewodniczący Rady Nadzorczej VEROBUD S.A.

Serwis Grupy Azoty wykorzystuje pliki cookies. Zasady ich używania wraz z informacjami o ustawieniach plików cookies w przeglądarkach internetowych, zostały szczegółowo opisane w dziale Polityka Prywatności. Korzystając z serwisu akceptują Państwo jej postanowienia.