Zarządzanie

Witold Szczypiński, Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Generalny

Powołany na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Spółki X kadencji uchwałą RN z dn. 9.01.2015 r. Od marca 2014 r. powołany na stanowisko Dyrektora Generalnego tarnowskiej spółki Grupa Azoty S.A.

Poprzednio: Wiceprezes Zarządu Spółki IX kadencji powołany uchwałą RN z dn. 20.10.2011 r., Wiceprezes Zarządu Spółki VIII kadencji powołany uchwałą RN z dn. 18.03.2011 r., Wiceprezes Zarządu Spółki VII kadencji powołany uchwałą RN z dn. 11.06.2008 r., Wiceprezes Zarządu Spółki VI kadencji powołany uchwałą RN z dn. 11.06.2008 r.


Zakres kompetencji:

1) Pełnienie funkcji Dyrektora Generalnego w Spółce Dominującej;
2) Przygotowanie i wdrożenie wieloletnich planów produkcyjnych, rozwojowych i inwestycyjnych w Spółce Dominującej;
3) zarządzanie i koordynacja integracją procesów produkcyjnych w Spółce Dominującej;
4) Nadzór i zarządzanie rozwojem poszczególnych instalacji i procesów technologicznych oraz inicjowanie działań poprawiających ich efektywność w Spółce Dominującej;
5) Koordynacja i nadzór nad ochroną własności intelektualnej i przemysłowej oraz transferem technologii w Spółce Dominującej;
6) Koordynowanie polityki i programów w zakresie prac badawczo - rozwojowych dla Spółki Dominującej;
7) Koordynacja planowania remontów i postojów technologicznych w Spółce Dominującej;
8) Inicjowanie i koordynowanie działań związanych z bieżącym operacyjnym zarządzaniem Spółką Dominującą we współdziałaniu z pozostałymi Członkami Zarządu;
9) Nadzór nad Segmentem Biznesowym Agro w Grupie Kapitałowej w zakresie: koordynacji sprzedaży nawozów mineralnych, roztworów mocznika i pozostałych produktów Segmentu oraz nadzór nad podstawowym zabezpieczeniem surowcowym nawozów azotowych, marketingiem i cenami transferowymi w obszarze Segmentu oraz współpracą ze Spółkami dystrybucyjnymi w obszarze nawozów mineralnych;
10) Nadzór nad Segmentem Biznesowym Syntez Organicznych w Grupie Kapitałowej;
11) Nadzór nad Segmentem Biznesowym Tworzyw w Grupie Kapitałowej w szczególności w zakresie: kaprolaktamu, poliamidów i compounding oraz rozwój tego obszaru;
12) Inicjowanie projektów rozwojowych i inwestycyjnych w Spółce Dominującej;
13) Nadzór i współudział w wyborze dostawców usług serwisowych;
14) Zarządzanie energetyką i serwisem energetycznym oraz zarządzanie uprawnieniami do emisji w Grupie Kapitałowej;
15) Nadzór nad działalnością sponsoringową w Spółce Dominującej;
16) Nadzorowanie prac jednostek i komórek organizacyjnych w nadzorowanych i zarządzanych procesach i obszarach, wymienionych wyżej w punktach 1 do 15.


Wykształcenie

Absolwent Politechniki Śląskiej Wydział Organizacji Produkcji. Studia w zakresie organizacji i zarządzania przemysłem, specjalizacja przemysł chemiczny, tytuł: mgr inż. organizator przemysłu.

 

Szkolenia i kursy

Szkolenie dla kandydatów na członków Rad Nadzorczych, kurs dla kadry Kierowniczej Przedsiębiorstw i Spółek wg programu dla Rad Nadzorczych, cykl Seminariów „BEST MANAGER” – przygotowanie menadżerów do przekształceń własnościowych.

Kursy specjalistyczne w zakresie organizacji pracy, bezpieczeństwa procesowego, projektów inwestycyjnych.

 

Doświadczenie zawodowe

 • Od 2008  Wiceprezes Zarządu Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A. (obecnie Grupy Azoty S.A.)
 • 2008-2008 P.O.  Prezesa Zarządu Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A. 
 • 2007-2008 Członek Zarządu Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A.
 • 2002- 2007 Dyrektor ds. Technicznych i Rozwoju, Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A.
 • 1999-2001 Dyrektora Centrum Tworzyw Sztucznych, Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A.
 • 1991-1999 Kierownik Zakładu Syntezy, Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A. 
 • 1987-1990 Kierownik Wydziału Krzemu Zakładu Syntezy, Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A.
 • 1979-1987 Kolejno Mistrz Produkcji, Samodzielny Technolog, Specjalista Technolog w Zakładzie Syntezy, Zakłady Azotowe im. F. Dzierżyńskiego w Tarnowie (późniejsza nazwa: Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A.) 


Ponadto reprezentowanie Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A. (obecnie Grupa Azoty S.A.) w Radach Nadzorczych spółek: Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Wdrożeniowe UNISIL sp. z o.o. (1997-1999), Tarnowskie Wodociągi sp. z o.o. (2007-2008), Biuro Projektów Zakładów Azotowych „BIPROZAT” sp. z o.o. i kolejno PKCh sp. z o.o. (2008-2016), ATT Polymers GmbH (2011-2013), Grupa Azoty ZAK S.A. (2012-2016).


Dodatkowe informacje

 • Członek Komitetu Inżynierii Chemicznej i Procesowej Polskiej Akademii Nauk (2011-obecnie).
 • Członek Komitetu Sterującego strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych pt: „Zaawansowane Technologie Pozyskiwania Energii” Narodowego centrum Badań i Rozwoju (2012-obecnie).
 • Członek Rady Naukowej Instytutu Ciężkiej Syntezy Organicznej „Blachownia” Kędzierzyn-Koźle (2011-2015).
 • Przewodniczący Zarządu Oddziału SITPChem w Tarnowie (2007-2010).
 • Autor lub współautor blisko 40 wdrożonych specjalistycznych projektów racjonalizatorskich, w tym sześciu objętych ochroną patentową, obejmujących wytwarzanie amoniaku, wodoru, dwutlenku węgla spożywczego, polioksymetylenu, krzemu polikrystalicznego, katalizatorów oraz infrastrukturę energetyczną.

30.01.2014 - Witold Szczypiński Wiceprezes Zarządu Grupy Azoty S.A.

1 / 6

Serwis Grupy Azoty wykorzystuje pliki cookies. Zasady ich używania wraz z informacjami o ustawieniach plików cookies w przeglądarkach internetowych, zostały szczegółowo opisane w dziale Polityka Prywatności. Korzystając z serwisu akceptują Państwo jej postanowienia.