Zarządzanie

Artur Kopeć, Członek Zarządu

Powołany na stanowisko Członka Zarządu Spółki X kadencji z wyboru pracowników Grupy Azoty S.A. uchwałą RN z dn. 26.02.2015 r.

Poprzednio: Członek Zarządu Spółki IX kadencji z wyboru pracowników Grupy Azoty S.A. powołany uchwałą RN z dn. 17.02.2012 r.


Zakres kompetencji:

1) Nadzór nad procesami zapewniającymi bezpieczeństwo techniczne, przeciwpożarowe i środowiskowe w Spółce Dominującej Grupie Kapitałowej;
2) Nadzór nad wyborem dostawców usług w ramach bezpieczeństwa technicznego i ochrony środowiska w Spółce Dominującej i Grupie Kapitałowej;
3) Nadzór nad gospodarką nieruchomościami, infrastrukturą (w tym drogi) oraz usługami analiz laboratoryjnych w Spółce Dominującej;
4) Koordynacja i zarządzanie produkcyjnym majątkiem trwałym w Spółce Dominującej i Grupie Kapitałowej;
5) Dialog społeczny w Spółce Dominującej i oraz nadzór nad jego przebiegiem w Grupie Kapitałowej;
6) Współdziałanie z pozostałymi Członkami Zarządu w zakresie bieżącego operacyjnego zarządzania Spółką Dominującą;
7) Nadzór nad przygotowaniem realizacją programu społeczno środowiskowego;
8) Inicjowanie wypracowywanie systemowych rozwiązań dla Grupy Kapitałowej w ramach centrów usług wspólnych - Serwis infrastruktura w zakresie zarządzania infrastrukturą, drogami, usługami laboratoryjnymi i ochroną środowiska;
9) Współpraca z lokalnymi uczelniami i szkołami w Spółce Dominującej;
10) Nadzorowanie prac jednostek i komórek organizacyjnych w nadzorowanych i zarządzanych procesach i obszarach, wymienionych wyżej w punktach 1 do 9.


Wykształcenie

Absolwent Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej na kierunku technologii chemicznej.
Absolwent studiów podyplomowych z zakresu przedsiębiorczości, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.
Absolwent studium menadżerskiego, organizowanego przez Rudzką Agencję Rozwoju i Training Partners.

Szkolenia i kursy

Ukończone liczne kursy z zakresu zarządzania, BHP, ISO i ochrony środowiska. 
W 2010 roku ukończył kurs dla członków rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa. 

Doświadczenie zawodowe

 • 2003 - pracownik Państwowej Szkoły Zawodowej w Tarnowie,
 • od 1 października 2003 r. pracownik Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach (obecnie Grupa Azoty).
  Kolejno na stanowiskach:
  - aparatowy na Wydziale Amoniaku (2003-2005)
  - mistrz zmianowy na Wydziale Katalizatorów (08-11 2005)
  - samodzielny technolog ds. syntez amoniaku w Centrum Nawozów (2006-2009)
  - specjalista technolog ds. nawozów i równocześnie inżynier nadzorujący proces inwestycyjny budowy Instalacji Granulacji Mechanicznej Nawozów (2006-2009)
  - kierownik prób kompleksowych oraz rozruchu technologicznego w Granulacji Mechanicznej Nawozów (2008-2009)
  - specjalista ds. gospodarki wodorem i amoniakiem na Wydziale Amoniaku (2010-2011)
  - od 2011 - kierownik Wydziału Amoniaku również w tym czasie kierownik rozruchu instalacji produkcji wodoru,
  - od lutego 2012 - Członek Zarządu Grupy Azoty S.A.

Dodatkowe informacje

 • Jako kierownik prób kompleksowych i rozruchu technologicznego brał udział w uruchamianiu nowych instalacji w Azotach Tarnów, m.in. Instalacji Granulacji Mechanicznej Nawozów oraz Instalacji Produkcji Wodoru. 
 • Do największych sukcesów zawodowych może zaliczyć pomyślne wdrożenie do produkcji nowego nawozu w Polsce o nazwie handlowej Saletrosan. 
 • Jest współautorem patentu technologii "Sposób wytwarzania saletrosiarczanu amonowego" - zgłoszenie patentowe polskie i europejskie oraz kilku wniosków racjonalizatorskich.
 • Od 2006 roku jest  członekiem Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego.
  W zarządzie Grupy Azoty odpowiedzialny za obszar szeroko rozumianego bezpieczeństwa, majątek produkcyjny, ochronę środowiska oraz dialog społeczny. W spółce dominującej odpowiada dodatkowo za obszar infrastruktury oraz współpracę ze szkołami i uczelniami.
  Do najważniejszych osiągnięć w pracy w zarządzie Grupy Azoty może zaliczyć:
  - współudział w pracach nad konsolidacją branży chemicznej
  - negocjacje pakietów społecznych w Puławach i Grzybowie
  - integracja obszaru BHP, ochrony środowiska i jednostek straży pożarnych,
  - powołanie Zespołu Ochrony Przeciwpożarowej ZOP,
  - powołanie Centrum Edukacji Ratowniczej Grupy Azoty CERGA,
  - znaczące zmniejszenie poziomu wypadkowości w Grupie Azoty,
  - wdrożenie programu STOPTM firmy DuPont.


30.01.2014 - Artur Kopeć Członek Zarządu Grupy Azoty S.A.

1 / 4

Serwis Grupy Azoty wykorzystuje pliki cookies. Zasady ich używania wraz z informacjami o ustawieniach plików cookies w przeglądarkach internetowych, zostały szczegółowo opisane w dziale Polityka Prywatności. Korzystając z serwisu akceptują Państwo jej postanowienia.