Departamenty korporacyjne

Departament Korporacyjny Zarządzania i Polityki Personalnej
Dyrektor Departamentu – Rafał Bednarczyk tel. +48 14 637 22-73

Biuro Zarządu Korporacji
Dyrektor biura – Barbara Golemo
tel. +48 14 637 33 24

Biuro Korporacyjne Zarządzania Personelem
Dyrektor biura – Krzysztof Pabian tel. +48 14 637 31 31

Biuro Korporacyjne Systemów Zarządzania
Kierownik biura – Leokadia Pawelec
tel. +4814 637 30 29

Departament Korporacyjny Komunikacji
Dyrektor departamentu - Lucyna Bielatowicz tel. +48 14 637 25 55

Departament Korporacyjny Nadzoru Właścicielskiego
Dyrektor departamentu - Anna Zarzycka-Rzepecka

Departament Korporacyjny Przetargów
Dyrektor departamentu – Sławomir Sitek

Departament Korporacyjny Kontroli Wewnętrznej
Dyrektor departamentu - WAKAT

Departament Korporacyjny Finansów
Dyrektor departamentu - Ewa Gładysz
tel. +48 14 637 49 96

Departament Korporacyjny Strategii i Rozwoju
Dyrektor departamentu – Adam Żurek
tel. +48 14 637 40 92 lub +48 14 637 24 26

Dyrektor ds. bezpieczeństwa korporacyjnego
Paweł Broniewski tel. +48 14 637 24 66

Departament Korporacyjny Logistyki
Pełniący obowiązki dyrektora departamentu – Dawid Durawa tel. +48 14 637 43 33

Departament Korporacyjny Zakupów
Dyrektor departamentu – Andrzej Skóra
+48 14 637 33 17

Departament Korporacyjny Koordynacji Produkcji i Bezpieczeństwa
Dyrektor departamentu – Wiesław Lach tel. +48 14 637 37 04

Biuro Teleinformatyki Korporacyjnej
Dyrektor biura – Anetta Pilch
tel. +4814 637 49 60

Departament Korporacyjny Handlu Nawozami
Pełniący obowiązki dyrektora departamentu - Andrzej Dawidowski
tel. +48 14 637 38 50

Biuro Korporacyjne Badań Strategicznych
Dyrektor biura – Małgorzata Madura-Fołta tel. +48 14 637 40 22

Chemiczne Centrum Technologii i Rozwoju
Dyrektor centrum – RAFAŁ JAKUBOWSKI
+48 14 637 27 21

Biuro Korporacyjne Audytu Wewnętrznego
Kierownik biura – Marek Wiśniewski
tel. +4814 637 35 24

JEDNOSTKI PRODUKCYJNE:

Jednostka Biznesowa Nawozy, Grupa Azoty S.A.
Dyrektor jednostki - Tomasz Kozioł
tel. +48 14 637 30 64

Jednostka Biznesowa Nawozy, Grupa Azoty POLICE
Dyrektor jednostki - Andrzej Dawidowski tel. +48 91 317 42 03

Jednostka Produkcyjna Nawozy, Grupa Azoty ZAK
Dyrektor jednostki - Leszek Grochowski tel. +48 77 481 20 26

Segment Biznesowy Tworzyw, Grupa Azoty S.A.
Dyrektor segmentu - Małgorzata Malec
tel. +48 14 637 35 43
tworzywa@grupaazoty.com

Jednostka Biznesowa Oxoplast, Grupa Azoty ZAK
Dyrektor jednostki - Aleksander Grymel tel. +48 77 481 32 43

Jednostka Biznesowa Pigmenty, Grupa Azoty POLICE
p.o. dyrektora Jednostki Biznesowej Pigmenty - Wiesław Markwas tel. +48 91 317 33 99

Jednostka Biznesowa Nitro, Grupa Azoty POLICE
Dyrektor jednostki - Piotr Lichwiarski tel. +48 91 317 27 80

Serwis Grupy Azoty wykorzystuje pliki cookies. Zasady ich używania wraz z informacjami o ustawieniach plików cookies w przeglądarkach internetowych, zostały szczegółowo opisane w dziale Polityka Prywatności. Korzystając z serwisu akceptują Państwo jej postanowienia.