Amoniak ciekły

Amoniak ciekły
Amoniak ciekły NH3

PKWiU: 20.15.10.0
CN: 2814

Jednostka: Grupa Azoty POLICE

Charakterystyka

Charakterystyka

Postać
gaz skroplony
Barwa
bezbarwny
Zapach
ostry, charakterystyczny
Gęstość gazu w temp. 0oC (kg/dm3)
0,7714
Gęstość cieczy w temperaturze -33oC (kg/dm3)
0,6386
Granice wybuchowości (% v/v)
od 15 do 28 w powietrzu
Temperatura samozapłonu (oC)
630
Cechy: silnie żrący i trujący, palny, dobrze rozpuszczalny w wodzie. Gaz lżejszy od powietrza, tworzy mieszaniny wybuchowe z powietrzem, chlorem, bromem, jodem.

Parametry jakościowe

Zawartość:

NH3 (%v/v)
min. 99,85
Zawartość żelaza (Fe3+) (mg/dm3)
max. 5,0 (oznacza się na żądanie odbiorcy tylko w próbkach u producenta
Pozostałość po odparowaniu (%m/m)
max. 0,15
Olej (ppm)
max. 5,0

Zastosowanie

Szerokie zastosowanie w przemyśle chemicznym i farmaceutycznym oraz chłodnictwie.

Opakowanie, składowanie i transport
Opakowanie transportowe: butle ciśnieniowe, cysterny samochodowe i kolejowe, tankowce morskie. 
Magazynowanie w butlach ciśnieniowych, cysternach, zbiornikach stałych kulistych i cylindrycznych.
Podczas transportu postępować zgodnie z przepisami o przewozie materiałów niebezpiecznych.

KONTAKT Z DZIAŁEM OBSŁUGI

Informacja handlowa: Marcin Bruszkowski - Menadżer sprzedaży

tel. +48 91 317 19 91, tel. kom. +48 519 501 116

fax +48 91 317 39 20

Informacja ogólna: Barbara Mikulska - Menadżer produktu

tel. +48 91 317 19 25, kom. +48 887 744 443

fax +48 91 317 28 19

FORMULARZ KONTAKTOWY

Dział:

Serwis Grupy Azoty wykorzystuje pliki cookies. Zasady ich używania wraz z informacjami o ustawieniach plików cookies w przeglądarkach internetowych, zostały szczegółowo opisane w dziale Polityka Prywatności. Korzystając z serwisu akceptują Państwo jej postanowienia.