Fespol® - Siarczan Żelaza (II)

Fespol<sup>®</sup> - Siarczan Żelaza (II)
FESPOL® - Siarczan żelaza(II)

PKWiU: 20.13.41.0
CN: 2833

Jednostka: Grupa Azoty POLICE
Siarczan żelaza(II) w Policach produkowany jest w kilku postaciach handlowych, których podstawowe parametry zostały opisane w poniższej tabeli.

  • FESPOL 17 – siarczan żelaza(II) siedmiowodny odwirowany;
  • FESPOL 20 – siarczan żelaza(II) siedmiowodny suszony;
  • FESPOL 28 – siarczan żelaza(II) jednowodny suszony.

Charakterystyka

Parametr

FESPOL® 17

FESPOL® 20

FESPOL® 28

Wzór chemiczny

 FeSO4 * 7H2O
FeSO4 * 7H2O
FeSO4 * H2
Nr EINECS

231-753-5
231-753-5
231-753-5
Charakterystyka

siedmiowodny odwirowany
siedmiowodny suszony
jednowodny suszony
Postać 

krystaliczny proszek
krystaliczny proszek
krystaliczny proszek
Barwa

zielona
jasnozielona
jasnokremowa
Zawartość żelaza(II), co najmniej, %m/m

17
19,5
28,2
Zawartość żelaza(II) w przeliczeniu na FeSO4*7H2O, co najmniej, %m/m

84,6
97
-
Zawartość żelaza(II) w przeliczeniu na FeSO4*H2O, co najmniej, %m/m

-
-
85,8
Zawartość części nierozpuszczalnych w wodzie, co najwyżej, %m/m

0,5
0,5
0,5
Zawartość wolnych kwasów w przeliczeniu na H2SO4, co najwyżej, %

0,5
0,5
0,3
Gęstość nasypowa luźna, g/cm3

0,8+/-0,1
0,8+/-0,1
0,8+/-0,1
Gęstość nasypowa z ubiciem, g/cm3

1,10+/-0,1
1,05+/-0,1
1,15+/-0,1
Szczegółowe wymagania dla poszczególnych produktów zawiera Norma Zakładowa ZN-ZChP-338 FESPOL SIARCZAN ŻELAZA(II).

Zastosowanie

Siarczan żelaza(II) jest wykorzystywany głównie w produkcji koagulantów żelazowych uzdatniających wodę i oczyszczających ścieki. Wykorzystuje się go do wytwarzania pigmentów żelazowych oraz do produkcji pewnych gatunków cementu. Ponadto stosowany jest do konserwacji drewna. Może być również składnikiem nawozów, pasz dla zwierząt.

FESPOL® 17

FESPOL® 20

FESPOL® 28

Flokulacja zawiasin w ściekach
Redukcja chromu w ściekach


x

Eliminacja fosforanów w ściekach


x

Strącanie siarczków w ściekach
Usuwanie zabarwienia ścieków


x

Zagęszczenie osadu kanalizacyjnego


x

Oczyszczanie wody pitnej


x

Oczyszczanie wody przemysłowej


x

Redukcja chromu w cemencie
x
x
Wytwarzanie pigmentów żalazowych

x


Dodatek do pasz


x
x
Dodatek do nawozów sztucznych

x

Kontrola chlorozy roślin

x
x

Dodatek do torfu

x
x

x - bardzo zalecane
● - zalecane

Jakość – Środowisko – Bezpieczeństwo

Zintegrowany System Zarządzania w Z.Ch. „POLICE” S.A. obejmujący System Zarządzania Jakością ISO 9001 (potwierdzony certyfikatem TÜV NORD POLSKA funkcjonuje w Zakładach Chemicznych „POLICE” S.A. od 23 stycznia 2004 r.), System Zarządzania Środowiskowego ISO 14001:2004 oraz System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy PN-N 18001 (zgodny z Międzynarodowym Standardem OHSAS 18001).
W przypadku siarczanu żelaza(II) ze względu na możliwość jego stosowania także jako dodatek do pasz został wdrożony System Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli (HACCP) oraz System Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności wg EN ISO 22000:2005.
 

Pakowanie, przechowywanie i transport

Siarczan żelaza(II) pakuje się i przewozi w kontenerach elastycznych o pojemności od 500 kg do 1000 kg lub luzem (autocysternami, krytym transportem samochodowym lub kolejowym).
Kontenery elastyczne wypełnione FESPOL-em należy przechowywać w czystych i suchych budynkach magazynowych. Produkty dostarczane luzem należy przechowywać w silosach (FESPOL 20 i FESPOL28) lub w czystych i suchych budynkach magazynowych (FESPOL 17).


Certyfikat ISO 22000:2005

Siarczan żelaza suszony - karta charakterystyki
Siarczan żelaza wilgotny - karta charakterystyki

FESPOL 17 - specyfikacja techniczna (dla zastosowań przemysłowych)
FESPOL 20 - specyfikacja techniczna (dla zastosowań przemysłowych)
FESPOL 20 - specyfikacja techniczna (dla zastosowań paszowych)
FESPOL 28 - specyfikacja techniczna (dla zastosowań przemysłowych)
FESPOL 28 - specyfikacja techniczna (dla zastosowań paszowych)

23.10.2013 - Galeria produktu Fespol

1 / 5

KONTAKT Z DZIAŁEM OBSŁUGI

Informacja techniczna: Waldemar Dąbrowski

tel. +48 91 317 19 00

fax. +48 91 317 33 99

Informacja handlowa: Marcin Dorsz

tel. +48 91 317 37 14; tel. kom. +48 519 501 252

fax +48 91 317 38 33

FORMULARZ KONTAKTOWY

Dział:

Serwis Grupy Azoty wykorzystuje pliki cookies. Zasady ich używania wraz z informacjami o ustawieniach plików cookies w przeglądarkach internetowych, zostały szczegółowo opisane w dziale Polityka Prywatności. Korzystając z serwisu akceptują Państwo jej postanowienia.