Wodór sprężony

Wodór sprężony
Wodór sprężony

Nazwa handlowa: Wodór sprężony
Nazwa chemiczna: Wodór
Numer PKWiU: 20.11.11.0
Numer CN: 2804 10 00

Jednostka: Grupa Azoty ZAK S.A.

Opis produktu

Bezbarwny i bezwonny gaz.

Specyfikacja:

Wodór >99.9 [%]
Azor i Argon <0.1 [%]
CO i CO2 <4 [ppm]
Metan <1 [ppm]
Tlen <1 [ppm]
Wilgotność <3 [ppm] "

Przeznaczenie i stosowanie

Wodór jest stosowany do syntezy podstawowych produktów przemysłu chemicznego takich jak: chlorowodór, metanol, benzyna syntetyczna, amoniak oraz do syntez organicznych reakcjach uwodornienia. Stosuje się go również w spawalnictwie, hutnictwie szkła i metalurgii.

Pakowanie i transport

 • Wymagania dla budowli magazynowych:
 • wentylacja miejscowa wywiewna, oraz wentylacja ogólna pomieszczeń,
 • zabezpieczenia przeciwko elektryczności statycznej,
 • system zraszaczowy pozwalający w razie pożaru na chłodzenie butli rozproszonymi strumieniami wody,
 • instalacja elektryczna, oświetleniowa oraz wentylacyjna w wykonaniu EX,
 • pomieszczenie powinno być chłodne i suche.

Warunki magazynowania:

 • magazynowanie dopuszczalne jest jedynie w magazynach przeznaczonych do przechowywania gazów skrajnie łatwopalnych,
 • przechowywać w pojemnikach ciśnieniowych (butlach) spełniających wymogi Dozoru Technicznego, w pozycji pionowej; butle muszą być zabezpieczone przed przewróceniem,
 • przechowywać z dala od źródeł ciepła i zapłonu,
 • nie dopuszczać do przekroczenia w miejscu przechowywania temperatury 50°C,
 • przechowywać z dala od gazów utleniających i innych substancji utleniających,
 • przechowywać pojemniki / butle szczelnie zamknięte,
 • przechowywane pojemniki powinny być systematycznie sprawdzane pod względem stanu ogólnego i szczelności,
 • przechowywać i otwierać pojemnik z ostrożnością. WODÓR W CZASIE ROZPRĘŻANIA SILNIE SIĘ OGRZEWA, CO MOŻE PROWADZIĆ DO SAMOZAPŁONU,
 • pojemniki i zbiorniki muszą być właściwie oznakowane,
 • pojemników nie przechowywać w warunkach sprzyjających korozji,
 • w pomieszczeniu powinien się znajdować podręczny sprzęt gaśniczy,
 • w obszarach magazynowania umieścić znaki zakazu „Zakaz palenia tytoniu i używania otwartego ognia"

KONTAKT Z DZIAŁEM OBSŁUGI

Informacja techniczna: Andrzej Dorosz

tel. +48 77 481 23 42

fax +48 77 481 39 98

Informacja handlowa: Agnieszka Kurpińska -Dyrektor Handlowy Jednostki Biznesowej Oxoplast

tel.: +48 77 481 25 53

fax: +48 77 481 22 79

FORMULARZ KONTAKTOWY

Dział:

Serwis Grupy Azoty wykorzystuje pliki cookies. Zasady ich używania wraz z informacjami o ustawieniach plików cookies w przeglądarkach internetowych, zostały szczegółowo opisane w dziale Polityka Prywatności. Korzystając z serwisu akceptują Państwo jej postanowienia.