Kwas azotowy stężony

Kwas azotowy stężony
Kwas azotowy stężony

Nazwa handlowa: Kwas azotowy stężony min. 98,0%
Wzór chemiczny: HNO3
Klasyfikacja PKWiU: 20.15.10.0

Jednostka: Grupa Azoty S.A.

Opis produktu

Kwas azotowy to silnie żrąca, bezbarwna, niepalna ciecz o ostrym, charakterystycznym zapachu. Podczas dłuższego przechowywania zabarwia się na żółto. Gwałtownie rozpuszcza się w wodzie z wydzielaniem ciepła. Jest związkiem nietrwałym, rozkłada się pod wpływem ogrzewania i światła z wydzieleniem tlenku i dwutlenku azotu. Rozcieńczony reaguje z wieloma metalami z wydzieleniem palnego i wybuchowego wodoru. Jest silnym utleniaczem, może spowodować zapalenie materiałów palnych. Jest związkiem aktywnym chemicznie, większość reakcji ma przebieg gwałtowny, a nawet wybuchowy. Pary stężonego kwasu azotowego wywołują ostre stany zapalne dróg oddechowych. W przypadku kontaktu ze skórą powoduje martwicę oraz głębokie zmiany związane ze zwęgleniem skóry.

Przeznaczenie i zastosowanie

Kwas azotowy (V) stężony stosuje się przy produkcji materiałów wybuchowych oraz barwników 
organicznych.

Pakowanie i transport

Kwas azotowy (V) stężony ładowany jest do cystern lub zbiorników aluminiowych posiadających znak atestacyjny U/N i kod literowo cyfrowy. Cysterny kolejowe i autocysterny powinny być oznakowane zgodnie z przepisami o przewozie materiałów niebezpiecznych.  

Kwas azotowy (V) stężony jest materiałem niebezpiecznym w rozumieniu przepisów ADR, RID: 
  • klasa: 8,
  • kod klasyfikacyjny: CO1,
  • grupa pakowania: I,
  • nr rozpoznawczy zagrożenia: 885,
  • nr UN: 2031,
  • nalepki: 8 i 5.1.

Kwas azotowy (V) stężony należy przewozić w cysternach lub w zbiornikach aluminiowych albo 
innych odpornych na jego działanie zgodnie z obowiązującymi przepisami przewozowymi dla materiałów niebezpiecznych.

Magazynowanie

Kwas azotowy (V) stężony należy przechowywać w szczelnych zbiornikach aluminiowych lub innych, odpornych na jego działanie. Kwas azotowy (V) stężony nie powinien być narażony na działanie promieni słonecznych, ponieważ w temperaturze 250C ÷ 350C ulega powolnemu rozkładowi, co objawia się spadkiem koncentracji HNO3 przy wzroście zawartości tlenków azotu w produkcie. W zamkniętych miejscach magazynowania stosować wentylacje.


KONTAKT Z DZIAŁEM OBSŁUGI

Informacja techniczna: Daniel Jarmuła

tel. kom. +48 785 780 621

Informacja handlowa: Departament Korporacyjny Handlu Nawozami

tel. +48 14 637 37 88

fax +48 14 637 27 23

FORMULARZ KONTAKTOWY

Dział:

Serwis Grupy Azoty wykorzystuje pliki cookies. Zasady ich używania wraz z informacjami o ustawieniach plików cookies w przeglądarkach internetowych, zostały szczegółowo opisane w dziale Polityka Prywatności. Korzystając z serwisu akceptują Państwo jej postanowienia.