Roztwór azotanu amonu – techniczny

Roztwór azotanu amonu – techniczny
Roztwór azotanu amonu – techniczny 

Nazwa handlowa: roztwór azotanu amonu – techniczny
Nazwa chemiczna: roztwór wodny azotanu(V)amonu
Klasyfikacja PKWiU: 20.13.42.0

Jednostka: Grupa Azoty S.A.

Opis produktu

Gorąca, bezbarwna, przeźroczysta ciecz o zawartości azotanu amonu w przedziale 87 do 92%; pH 10% roztworu wodnego w granicach 5-7.
Klasyfikacja wg Rozporządzenia WE 1272/2008:
Substancja ciekła utleniająca kat. 3 (H272: Może intensyfikować pożar; utleniacz)
Działa drażniąco dla oczu kat.2 (H319: Działa drażniąco na oczy)
Produkt został sklasyfikowany jako niebezpieczny. Posiada kartę charakterystyki

Przeznaczenie i zastosowanie

Roztwór azotanu amonu- techniczny ma zastosowanie do celów technicznych;
w tym jako surowiec do produkcji materiałów wybuchowych.

Pakowanie i transport

Roztwór azotanu amonu - techniczny transportuje się w postaci ciekłej jako gorący stężony roztwór, cysternami ze stali kwasoodpornej zaopatrzonymi w elementy grzewcze. 
Podczas transportu produkt powinien być zabezpieczony przed spadkiem temperatury poniżej 112 oC (przy stężeniu roztworu w wysokości 92%) i wzrostem temperatury powyżej 140 oC (temperatura wrzenia roztworu 87%).
Podczas transportu produkt powinien być zabezpieczony przed zanieczyszczeniem innymi substancjami.
Roztwór  podlega przepisom dotyczącym przewozu materiałów niebezpiecznych.
Klasyfikacja według ADR:
UN 2426 Azotan amonowy, ciekły, gorący stężony roztwór, o stężeniu większym niż 80%, ale nie większym niż 93%, klasa 5.1, kod klasyfikacyjne 01, nalepki 5.1, przepisy szczególne 252; 644, ilości ograniczone LQO, kod cysterny L4BV (+).

Magazynowanie

Roztwór azotanu amonu - techniczny należy przechowywać w zbiornikach magazynowych ze stali kwasoodpornej zaopatrzonych w elementy grzewcze. Produkt winien być przechowywany w temperaturze wyższej od temperatury krystalizacji i niższej od temperatury wrzenia. Zbiornik powinien posiadać odwietrzenie i zabezpieczać produkt przed zanieczyszczeniem.KONTAKT Z DZIAŁEM OBSŁUGI

Informacja techniczna: Jan Obrzut

tel. +48 14 637 40 60

fax +48 14 637 20 26

FORMULARZ KONTAKTOWY

Dział:

Serwis Grupy Azoty wykorzystuje pliki cookies. Zasady ich używania wraz z informacjami o ustawieniach plików cookies w przeglądarkach internetowych, zostały szczegółowo opisane w dziale Polityka Prywatności. Korzystając z serwisu akceptują Państwo jej postanowienia.