OFERTA WEDŁUG SPÓŁEK

LIKAM®

LIKAM<sup>®</sup>
LIKAM®                              

Nazwa handlowa: LIKAM®
Nazwa chemiczna: woda amoniakalna 25%


Jednostka: 
 • Grupa Azoty PUŁAWY
 • Grupa Azoty ZAK S.A.
 • Grupa Azoty POLICE

Opis produktu:

LIKAM® to wodny roztwór, zawierający 24% amoniaku (NH3). Jest cieczą bezbarwną o ostrym charakterystycznym zapachu. Otrzymuje się ją poprzez absorpcję amoniaku w wodzie zdemineralizowanej. Woda amoniakalna jest substancją niepalną, ale zagrożenie pożarowe i wybuchowe stwarzają uwolnione z niej pary amoniaku.

Zastosowanie:

 • energetyka - do redukcji emisji spalin do atmosfery,
 • garbarstwo - do produkcji żelatyny,
 • rolnictwo - jako nawóz azotowy,
 • przemysł gumowy,
 • przemysł barwników,
 • przemysł organiczny,
 • przemysł szklarski,
 • jako regulator pH.

Pakowanie i transport:
LIKAM® pakowany jest w:

 • cysterny kolejowe oraz autocysterny,
 • pojemniki z tworzyw sztucznych (DPPL).

LIKAM® (amoniak w roztworze wodnym) jest materiałem niebezpiecznym zgodnie z RID/ADR sklasyfikowanym pod pozycją UN 2672. Transport wody amoniakalnej odbywa się na zasadach określonych w RID/ADR. Transport wody amoniakalnej podlega przepisom o przewozie materiałów niebezpiecznych. Ładunek wody amoniakalnej winien być oznakowany zgodnie z przepisami obowiązującymi przy transporcie materiałów niebezpiecznych.

Warunki magazynowania:
Magazynowanie dużych ilości odbywa się w zbiornikach ciśnieniowych lub bezciśnieniowych. Pojemniki z wodą amoniakalną należy przechowywać w nie ogrzewanych pomieszczeniach, posiadających odpowiednią wentylację (grawitacyjną lub wymuszoną) i instalację elektryczną w wykonaniu przeciwwybuchowym. Wspólne magazynowanie dopuszczalne jest tylko z gazami obojętnymi.

KONTAKT Z DZIAŁEM OBSŁUGI

Grupa Azoty PUŁAWY

Informacja handlowa: Sprzedaż LIKAM
tel. +48 81 565 21 46
fax +48 81 565 32 97

Grupa Azoty POLICE

Informacja handlowa: Marcin Bruszkowski - Menadżer sprzedaży
tel. +48 91 317 19 91, tel. kom. +48 519 501 116
fax +48 91 317 39 20

Grupa Azoty ZAK S.A.

Informacja techniczna: Katarzyna Kiryczuk
tel. +48 77 481 28 63
fax +48 77 481 32 30

Informacja handlowa: Ewa Jakubczyk
tel. +48 77 481 39 90, +48 77 481 23 49
+48 77 481 26 27

Serwis Grupy Azoty wykorzystuje pliki cookies. Zasady ich używania wraz z informacjami o ustawieniach plików cookies w przeglądarkach internetowych, zostały szczegółowo opisane w dziale Polityka Prywatności. Korzystając z serwisu akceptują Państwo jej postanowienia.