OFERTA WEDŁUG SPÓŁEK

PULNOx®

PULNOx<sup>®</sup>

PULNOx®                              

Nazwa handlowa: PULNOx®
Nazwa chemiczna: roztwór mocznika (35% - 45%)


Jednostka: 
  • Grupa Azoty PUŁAWY
  • Grupa Azoty ZAK S.A.
  • Grupa Azoty POLICE

Opis produktu:

PULNOx® to czysty technicznie, wodny roztwór mocznika o stężeniu 33%, 35%, 40% i 45%. Jest bezbarwną, przeźroczystą, nietoksyczną substancją bezpieczną dla środowiska. 

Zastosowanie

PULNOx® znajduje zastosowanie w technologii oczyszczania spalin, polegającej na redukcji tlenków azotu NOx do nietoksycznego azotu i pary wodnej, gdzie pełni rolę środka redukującego. Na szeroką skalę wykorzystywany jest w dużych jednostkach energetycznych, które w procesach spalania paliw kopalnych generują szereg szkodliwych substancji, w tym NOx.

PULNOx® umożliwia spełnienie norm unijnych w zakresie limitów emisji przemysłowych np.: u producentów energii, ciepła, w zakresie redukcji tlenków azotu (NOx), siarki, pyłów.

Pakowanie i transport:
PULNOx® jest pakowany w:
  • cysterny samochodowe,
  • pojemniki typu IBC o pojemności 1000 l.

PULNOx® należy transportować, pakować i przechowywać w pojemnikach lub zbiornikach wykonanych ze stali wysokostopowych austenitycznych Cr-NI, stali Cr-Ni-Mo oraz z odpowiednich tworzyw sztucznych, wolnych od domieszek. Przed załadunkiem zbiorniki i pojemniki powinny zostać wypłukane wodą zdemineralizowaną, chyba, że są one przeznaczone tylko do produktu jednego rodzaju i nie miały kontaktu z innymi substancjami mogącymi być źródłem zanieczyszczeń. Zaleca się, aby transport produktu odbywał się w izolowanych zbiornikach lub pojemnikach z odpowiedniego materiału. PULNOx® jest substancją bezpieczną i nie podlega przepisom RID i ADR.

Warunki magazynowania:
Dla uniknięcia krystalizacji lub hydrolizy PULNOx® zaleca się składowanie w normalnych warunkach (optymalna temperatura do 25°C). PULNOx® można przechowywać w zbiornikach bezciśnieniowych i dowolnej pojemności. Zbiorniki i pojemniki z PULNOx® powinny być szczelnie zamknięte i zabezpieczone przed rozlaniem. Należy chronić go przed silnym nasłonecznieniem oraz przechowywać w chłodnych, suchych i dobrze wentylowanych pomieszczeniach. 

KONTAKT Z DZIAŁEM OBSŁUGI

Grupa Azoty PUŁAWY

Informacja handlowa: Sprzedaż PULNOx
tel. +48 81 565 21 46, +48 81 565 20 90
fax +48 81 565 32 97

Grupa Azoty POLICE

Informacja handlowa: Marcin Bruszkowski - Menadżer sprzedaży
tel. +48 91 317 19 91, tel. kom. +48 519 501 116
fax +48 91 317 39 20

Grupa Azoty ZAK S.A.

Informacja handlowa: Ewa Jakubczyk
tel. +48 77 481 39 90, +48 77 481 23 49
+48 77 481 26 27

Serwis Grupy Azoty wykorzystuje pliki cookies. Zasady ich używania wraz z informacjami o ustawieniach plików cookies w przeglądarkach internetowych, zostały szczegółowo opisane w dziale Polityka Prywatności. Korzystając z serwisu akceptują Państwo jej postanowienia.