OFERTA WEDŁUG SPÓŁEK

Kaprolaktam

Kaprolaktam
Kaprolaktam

Nazwa handlowa: Kaprolaktam
Nazwa chemiczna: Kaprolaktam, ε-kaprolaktam, Laktam kwasu ω-aminokapronowego, Heksahydro-2H-azepin-2-on, Heksano-6-laktam, Azepan-2-on
Klasyfikacja PKWiU: 20.14.52.0
Kod CN: 2933 71 00 00

Jednostka: Grupa Azoty S.A.

Opis produktu

Kaprolaktam oferowany jest w dwóch postaciach:
  • ciało stałe: nieregularne, higroskopijne płatki o barwie białej (kaprolaktam krystaliczny),
  • ciecz: bezbarwna, klarowna, bez zanieczyszczeń mechanicznych (kaprolaktam ciekły).
W temperaturze 200C kaprolaktam jest ciałem stałym.
W temperaturze powyżej 700C kaprolaktam jest cieczą.

Przeznaczenie i zastosowanie

Kaprolaktam stosowany jest do przemysłowego sporządzania preparatów stałych i ciekłych, jako półprodukt, jako monomer do produkcji poliamidu, polimerów, tworzyw termoplastycznych, jako monomer do żywic, jako monomer do żywic termoutwardzalnych, jako plastyfikator do poliamidu, jako środek do garbowania skór, uszlachetniania, impregnacji, składnik farb, lakierów i powłok, jako odczynnik laboratoryjny, jako składnik farb, lakierów i powłok w zastosowaniu konsumenckim.

Pakowanie i transport

Kaprolaktam krystaliczny pakowany jest po 25 kg do worków polietylenowych.
Worki z kaprolaktamem formowane są w jednostki ładunkowe na paletach drewnianych o wymiarach 1350 x 1100 mm, zabezpieczone przed przesuwaniem się i deformacją poprzez owinięcie folią stretch.
Kaprolaktam krystaliczny należy transportować w kontenerach, w krytych wagonach lub samochodami. Kaprolaktam krystaliczny w obrocie krajowym może być transportowany w pojedynczych opakowaniach – workach.
Kaprolaktam krystaliczny należy transportować w sposób zabezpieczający przed zawilgoceniem i uszkodzeniem opakowań.

Kaprolaktam ciekły pakowany jest do cystern kolejowych lub autocystern ze stali kwasoodpornej, izolowanych, wyposażonych w układ do rozgrzewania kaprolaktamu wodą grzewczą lub parą niskociśnieniową. Kaprolaktam ciekły pakowany jest w atmosferze beztlenowej (poduszka azotowa). Kaprolaktam ciekły należy transportować w specjalnie do tego przeznaczonych cysternach kolejowych lub autocysternach, w temperaturze od 750C do 950C, w atmosferze azotu.

Kaprolaktam nie  jest substancją niebezpieczną w rozumieniu przepisów ADR, RID, IMDG. Należy go przewozić zgodnie z przepisami obowiązującymi w transporcie kolejowym i drogowym. 


Magazynowanie

Kaprolaktam krystaliczny, opakowany jak wyżej, należy magazynować w suchych pomieszczeniach, z daleka od środków łatwopalnych, silnych utleniaczy i silnych zasad. Magazynowany kaprolaktam należy chronić przed wilgocią i bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.

Kaprolaktam ciekły należy magazynować w zbiornikach ze stali kwasoodpornej lub aluminium, w temperaturze od 750C do 950C i atmosferze azotu.

KONTAKT Z DZIAŁEM OBSŁUGI

Informacja techniczna: Segment Biznesowy Tworzyw

tel. +48 14 637 38 85

fax +48 14 637 42 48

Informacja handlowa: Segment Biznesowy Tworzyw

tel. +48 14 637 49 67

fax +48 14 637 33 28

FORMULARZ KONTAKTOWY

Dział:

Serwis Grupy Azoty wykorzystuje pliki cookies. Zasady ich używania wraz z informacjami o ustawieniach plików cookies w przeglądarkach internetowych, zostały szczegółowo opisane w dziale Polityka Prywatności. Korzystając z serwisu akceptują Państwo jej postanowienia.