OFERTA WEDŁUG SPÓŁEK

RSM®

RSM<sup>®</sup>
Nazwa handlowa: RSM® 
Nazwa chemiczna: roztwór saletrzano-mocznikowy
NAWÓZ WE

Jednostka: Grupa Azoty PUŁAWY, Grupa Azoty ZAK S.A.


Opis produktu

RSM ®  to wysokoskoncentrowany nawóz azotowy w formie wodnego roztworu saletrzano-mocznikowego. Zawiera nieszkodliwy dla środowiska inhibitor korozji. Roztwór produkowany jest w trzech rodzajach (28%N, 30%N, 32%N) dostosowanych do różnych temperatur transportu i przechowywania.  

Gwarantujemy najwyższą jakość

RSM ® produkowany przez Grupę Azoty jest wyrobem o wysokiej jakości. Spełnia w pełnym zakresie wymagania techniczne załącznika I Rozporządzenia (WE) nr 2003/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 IX 2003 w sprawie nawozów. RSM ® 32% N posiada Certyfikat Zgodności (NAWÓZ WE) wydany przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. oraz znak jakości „Q”.

Przeznaczenie i stosowanie

RSM ® może być stosowany na wszystkie rodzaje gleb, do nawożenia zbóż, rzepaku, buraków, ziemniaków, kukurydzy, użytków zielonych oraz upraw warzywniczych i sadowniczych.
 • Stosować techniką oprysku grubokroplistego lub techniką rozlewu.
 • Zaleca się wykonywanie oprysków na zdrowe i suche rośliny.
 • Nie stosować tuż po deszczu oraz podczas upałów.

Korzyści zastosowania
 • Zawiera wszystkie dostępne formy azotu (azotanową, amonową, amidową) w korzystnych proporcjach.
 • Zapewnia roślinom stały dopływ azotu w okresie wegetacji.
 • Wykazuje szybkie i długotrwałe działanie.
 • Stosowany do nawożenia przedsiewnego i pogłównego.
 • Płynna forma przyśpiesza przyswajanie azotu przez rośliny.
 • Oprysk lub wylew nawozu umożliwia równomierne rozprowadzanie nawozu.
 • Wykazuje wysoką skuteczność nawozu w okresach suszy.
 • Zwyczajowo niższa cena czystego składnika (N) w stosunku do nawozów stałych.

Pakowanie i transport

RSM ® pakowany jest do:
 • cystern lub autocystern,
 • pojemników z tworzyw sztucznych,
 • innych opakowań (po uzgodnieniu z odbiorcą).
RSM ® w oznakowanych pojemnikach 1000 l dostępny w autoryzowanej sieci dystrybucji Grupy Azoty PUŁAWY. W trakcie transportu należy chronić produkt  przed oziębieniem poniżej  temperatury krystalizacji. RSM ® nie podlega przepisom dotyczącym przewozu towarów niebezpiecznych RID/ADR/IMDG.

Przechowywanie

RSM ® przechowywać w zamkniętych zbiornikach z odpowietrzeniem, w temperaturze wyższej od temperatury krystalizacji. Zbiorniki powinny być wykonane z materiałów odpornych na korozję. Nie dopuszcza się stosowania metali kolorowych i ich stopów. Uzupełniać poziom wody w roztworze, która może odparować w czasie długotrwałego magazynowania. Szczegóły użytkowania, zabezpieczania i przechowywania produktu znajdują się na etykiecie opakowania lub w dokumentach towarzyszących.

Środki ostrożności

W normalnych warunkach składowania i manipulacji mieszanina jest stabilna, a składniki nie są lotne. Unikać wdychania par i zanieczyszczenia skóry i oczu, przestrzegać zasad BHP (nosić odpowiednie rękawice ochronne). Chronić przed działaniem wysokiej temperatury.
KONTAKT Z DZIAŁEM OBSŁUGI

Grupa Azoty PUŁAWY

Informacja handlowa: Manager rynku
tel. +48 81 565 32 90

Grupa Azoty ZAK S.A.

Informacja handlowa: Manager rynku
tel. +48 77 481 20 40

Serwis Grupy Azoty wykorzystuje pliki cookies. Zasady ich używania wraz z informacjami o ustawieniach plików cookies w przeglądarkach internetowych, zostały szczegółowo opisane w dziale Polityka Prywatności. Korzystając z serwisu akceptują Państwo jej postanowienia.