OFERTA WEDŁUG SPÓŁEK

Saletra amonowa 32

Saletra amonowa 32
Nawóz azotowy granulowany N(Mg) 30-(2)
NAWÓZ WE
Nazwa handlowa: Saletra amonowa 32 
Nazwa chemiczna: azotan amonu z wypełniaczem
Numer PKWiU: 20 15 35 0
Numer CN: 31 02 40

Jednostka: Grupa Azoty S.A.

Opis produktu

Nawóz granulowany, równomierne granule o zabarwieniu od brązowego do beżowego. Zabezpieczony środkami antyzbrylającymi, nie zbrylający się trwale. Granule wielkości 2-6 mm, stanowią nie mniej niż 95% masy nawozu. Gęstość nasypowa: 0,96 kg/dm3. Saletra amonowa 32 to azotan amonu (saletra amonowa) z dodatkiem (wypełniaczem) mączki dolomitowej, zawierającej wapń i magnez. Nawóz zawiera 32% azotu (N), w tym w formie amonowej 16% i 16% w formie saletrzanej oraz wapń i magnez.

Przeznaczenie i stosowanie

Saletra amonowa 32 jako uniwersalny nawóz azotowy, może być stosowany pod wszystkie rośliny uprawne: zboża ozime i jare, rośliny przemysłowe i okopowe, na użytkach zielonych oraz w uprawie warzyw i sadownictwie od wiosny do lata. Przy stosowaniu pogłównym, gdy nie ma możliwości wymieszania z glebą, stosować na wilgotną glebę lub przed spodziewanym deszczem. Ze względu na higroskopijność Saletrę amonową 32 można mieszać z saletrzakami i siarczanem amonu, a bezpośrednio przed rozsiewem z Polidapem®, Polifoskami®, Polimagiem® S oraz z solą potasową, pod warunkiem, że nawozy są suche.

Korzyści zastosowania

Saletra amonowa 32 zawiera w takich samych ilościach wolniej działający azot w formie amonowej oraz szybko działający azot saletrzany. Azot amonowy nie ulega wymywaniu z gleby, jest wolno pobierany przez rośliny, wpływa na dobre ukorzenienie roślin, wspomaga pobieranie fosforu i ogranicza nadmierne pobieranie potasu. Zawartość szybko działającej saletrzanej formy azotu przyspiesza wegetację roślin krótko po zastosowaniu nawozu, czyli wiosną przyspiesza regenerację roślin po zimowym osłabieniu, a w okresie wegetacji stosowana przed fazami największego zapotrzebowania roślin powoduje ich prawidłowy wzrost. Zawartość dwóch form – amonowej i saletrzanej w równych ilościach stanowi, że Saletra amonowa 32 w naszych warunkach klimatyczno-glebowych jest najbardziej uniwersalnym i efektywnym nawozem azotowym.

Pakowanie i transport

Saletra amonowa 32 jest pakowana:
  • po 25 lub 50 kg±1% w worki polietylenowe z nadrukiem,
  • w elastyczne kontenery po 500 kg±1% lub więcej, tzw. big-bagi.

Nawóz należy przewozić środkami transportu zabezpieczając produkt przed działaniem wody, opadów atmosferycznych, bezpośrednim nasłonecznieniem i uszkodzeniem opakowania. Zabronione jest przewożenie nawozu razem z materiałami, które mogą reagować z saletrą amonową 32 lub są palne, jak np. środki ochrony roślin, nawozy zawierające chlorki, tlenki metali, kwasy, sproszkowane metale, węgiel, drewno, trociny, materiały pędne, oleje, smary, słoma.
Saletra amonowa 32 podlega przepisom RID i ADR i zaklasyfikowany jest pod nr UN 2067. Przy transporcie samochodowym powyżej 1t (nawozów o podobnych właściwościach) przewóz tylko oznakowanymi pojazdami (gładkie tablice barwy pomarańczowej), kierowcy z uprawnieniami ADR co najmniej do klasy 5.1.

Przechowywanie

Saletrę amonową 32 należy przechowywać zgodnie z PN-C-87054: 2000 w suchych i czystych pomieszczeniach, o podłożu izolującym od wilgoci. Odległość od ścian powinna wynosić, co najmniej 20 cm, a od źródeł ciepła, co najmniej 150 cm. 
Worki uszkodzone należy składać osobno. Wielkość jednej pryzmy nie może przekraczać 300 ton, a odległość między nimi powinna wynosić co najmniej 1 m. 
Worki z produktem po 25 kg oraz 50 kg należy składować maksymalnie w 12 warstwach. Palety z produktem należy składować pojedynczo, ze względu na możliwość sprasowania (zbrylenia) dolnych warstw nawozów. Big-bagi 500 kg składować maksymalnie w dwóch warstwach. Większe opakowania składować w jednej warstwie.
Saletrę amonową 32 należy zabezpieczyć przed:
- działaniem wody i opadów atmosferycznych, 
- bezpośrednim nasłonecznieniem, 
- mechanicznym uszkodzeniem opakowania, 
- nagrzewaniem powyżej 30oC.
Saletry amonowej 32 nie wolno składować w warunkach polowych ze względu na małą odporność na zmiany temperatury oraz działanie wilgoci i ciepła.
W jednym pomieszczeniu nie należy przechowywać więcej niż 300 t saletry.

Środki ostrożności

W przypadku podrażnienia, skórę i oczy przemyć dużą ilością wody. Zaleca się stosować maski przeciwpyłowe i okulary ochronne. W razie przypadkowego spożycia zasięgnąć porady lekarza. Nawóz nietoksyczny, bez zapachu, niepalny.
Serwis i doradztwo
Dbając o zapewnienia najwyższych standardów obsługi klienta, Grupa Azoty w ramach serwisu oferuje fachowe doradztwo, wsparcie informacyjne dla rolników i producentów żywności.

Serwis obejmuje:
  • wsparcie klienta wiedzą techniczną, to jest doradztwo z zakresu stosowania nawozów,
  • rozwiązywanie problemów zgłaszanych przez klienta (dawkowanie, skład chemiczny nawozów, mechanizmy działania na rośliny uprawne i elementy środowiska naturalnego), 
  • udzielanie informacji na temat umiejscowienia na mapie kraju punktów dystrybucyjnych, 
  • informowanie o aktualnej ofercie produktowej nawozowej Grupy Azoty. 


Saletra amonowa 32 - specyfikacja produktu
Saletra amonowa 32 - karta charakterystyki REACH
Zabezpiecz swoje nawozy
Pomóż w walce z przestępczością - sprzedawaj produkty chemiczne w sposób odpowiedzialny

KONTAKT Z DZIAŁEM OBSŁUGI

Informacja handlowa:

tel. 14 637 37 35

fax +4814 637 27 23

FORMULARZ KONTAKTOWY

Dział:

Serwis Grupy Azoty wykorzystuje pliki cookies. Zasady ich używania wraz z informacjami o ustawieniach plików cookies w przeglądarkach internetowych, zostały szczegółowo opisane w dziale Polityka Prywatności. Korzystając z serwisu akceptują Państwo jej postanowienia.