OFERTA WEDŁUG SPÓŁEK

2-Etyloheksanol

2-Etyloheksanol
2-Etyloheksanol

Nazwa handlowa: 2-Etyloheksanol
Nazwa chemiczna: 2-Etyloheksan-1-ol
Numer PKWiU: 20.14.22.9
Numer CN: 2905 16 85

Jednostka: Grupa Azoty ZAK S.A.

Opis produktu

Bezbarwna, przezroczysta ciecz o charakterystycznym zapachu. 

Specyfikacja:

2-Etyloheksanol >99.7 [%]
Woda <0.05 [%]
Aldehydy w przeliczeniu na 2-etyloheksanal <0.05 [%]
Kwasy w przeliczeniu na kwas octowy <0.01 [%]
Barwa <5 [Pt-Co]
Gęstość 0.832 - 0.834 [g/cm3]

Przeznaczenie i stosowanie

Do produkcji: słabo lotnych estrów stosowanych jako plastyfikatory tworzyw sztucznych, dodatków poprawiających stabilność termiczną i odporność na utlenianie tworzyw sztucznych, związków powierzchniowo-czynnych, środków antypieniących stosowanych w przemyśle tekstylnym i papierniczym, roztworów stosowanych w procesach ekstrakcyjnych, płynów hamulcowych, dodatków do paliw (azotan 2-etyloheksylu), akrylanu 2-etyloheksylu oraz etoksylatów produkowanych na bazie tlenku etylenu środków pomocniczych dla rolnictwa, związków stosowanych w mieszaninach opóźniających palenie (bromopochodne), kosmetyków oraz farmaceutyków.

Stosowany jest również jako: słabo lotny rozpuszczalnik dla olejów roślinnych, tłuszczów zwierzęcych, żywic, wosków i produktów petrochemicznych, składnik słabo lotnych rozpuszczalników stosowanych w przemyśle barwników oraz powłok malarskich i lakierniczych (np. w tuszach drukarskich, pieczątkarskich, lakierach do malowania zanurzeniowego itp.), dodatek uszlachetniający poprawiający odkształcalność plastyczna oraz połysk tworzyw termoutrwaldzalnych oraz wykładzin kładzionych na gorąco, dodatek dyspergujący i nawilżający w pastach barwiących.

Zgodnie z Rozporządzeniem REACH produkt może być stosowany zgodnie ze scenariuszami narażenia dla zastosowań zidentyfikowanych:
 • produkcja,
 • zastosowanie jako półprodukt,
 • dystrybucja substancji,
 • formulacja substancji,
 • zastosowanie w powłokach,
 • zastosowanie w laboratoriach,
 • zastosowanie w płynach funkcjonalnych,
 • zastosowanie w wierceniu pół naftowych i gazowych,
 • rozcieńczanie koncentratu w celu przygotowania mieszaniny do końcowego zastosowania,
 • zastosowanie w środkach czyszczących,

Pakowanie i transport

2-Etyloheksanol ładuje się do stalowych cystern kolejowych, kontenerów-cystern lub autocystern, w których jest on również transportowany.
2-Etyloheksanolu nie wolno transportować z silnymi utleniaczami oraz kwasami.
2-Etyloheksanol nie zalicza się do towarów niebezpiecznych w myśl przepisów RID oraz ADR.

Przechowywanie

Wymagania dla budowli magazynowych:
 • wentylacja miejscowa wywiewna, usuwająca opary z miejsc ich emisji oraz wentylacja ogólna pomieszczeń,
 • zabezpieczenia przeciwko elektryczności statycznej – wyładowanie może spowodować zapłon par organicznych,
 • system zraszaczowy pozwalający w razie pożaru na chłodzenie zbiorników / pojemników rozproszonymi strumieniami wody, 
 • nieprzepuszczalna posadzka, pozwalająca na zabranie wycieków i uniemożliwiająca przedostanie się ich do kanalizacji,
 • instalacja elektryczna, oświetleniowa oraz wentylacyjna w wykonaniu EX,
 • pomieszczenie powinno być chłodne i suche.

Warunki magazynowania:
 • przechowywać z dala od źródeł zapłonu - nie palić tytoniu, 
 • przechowywać pojemniki szczelnie zamknięte w chłodnym, dobrze wentylowanym miejscu, 
 • przechowywać i otwierać pojemnik z ostrożnością, 
 • pojemniki i zbiorniki muszą być właściwie oznakowane,
 • zbiorniki i pojemniki muszą być wykonane z materiałów odpornych na działanie 2-etyloheksanolu.

Inne uwagi:

Substancje niezgodne: czynniki silnie utleniające.
2-Etyloheksanol posiada certyfikat koszerności.

KONTAKT Z DZIAŁEM OBSŁUGI

Informacja techniczna: Andrzej Stypułkowski

tel. +48 77 481 35 52, 695 380 806

fax +48 77 481 25 50

Informacja handlowa: Agnieszka Kurpińska -Dyrektor Handlowy Jednostki Biznesowej Oxoplast

tel.: +48 77 481 25 53

fax: +48 77 481 22 79

FORMULARZ KONTAKTOWY

Dział:

Serwis Grupy Azoty wykorzystuje pliki cookies. Zasady ich używania wraz z informacjami o ustawieniach plików cookies w przeglądarkach internetowych, zostały szczegółowo opisane w dziale Polityka Prywatności. Korzystając z serwisu akceptują Państwo jej postanowienia.