OFERTA WEDŁUG SPÓŁEK

Izobutanol

Izobutanol
Izobutanol

Nazwa handlowa: Izobutanol
Nazwa chemiczna: 2-Metylopropan-1-ol, Izobutanol
Numer PKWiU: 20.14.22.9
Numer CN: 2905 14 90

Jednostka: Grupa Azoty ZAK S.A.

Opis produktu

Bezbarwna, przezroczysta ciecz o charakterystycznym zapachu. 

Specyfikacja:

Izoutanol >99.8 [%]
Woda <0.10 [%]
Aldehydy w przeliczeniu na aldehyd masłowy <0.05 [%]
Kwasy w przeliczeniu na kwas octowy <0.003 [%]
Barwa <5 [Pt-Co]
Gęstość 0.802 - 0.804 [g/cm3]

Przeznaczenie i stosowanie

Do produkcji: estrów (rozpuszczalniki i środki zapachowe), farb i lakierów (rozpuszczalnik, czynnik zapobiegający tworzeniu się zmętnień, poprawiający płynność i zmniejszający lepkość farb wodorozcieńczalnych), dodatków do tworzyw sztucznych (plastyfikatory), żywic melaminowo i mocznikowo-formaldehydowych (jako rozpuszczalnik lub czynnik butylujący), środków pomocniczych dla rolnictwa (butyloaminy), dodatków flotacyjnych, eterów glikoli etylenowego i propylenowego.

Stosowany jest również jako: rozpuszczalnik (przemysł tekstylny oraz farb i lakierów), czynnik ekstrahujący w produkcji leków, składnik mieszanin antyoblodzeniowych oraz dodatków antykorozyjnych.

Zgodnie z Rozporządzeniem REACH produkt może być stosowany zgodnie ze scenariuszami narażenia dla zastosowań zidentyfikowanych:
 • produkcja,
 • zastosowanie jako półprodukt,
 • przygotowanie i (ponowne) pakowanie substancji i mieszanin,
 • dystrybucja substancji,
 • użycie w powłokach (farby, tusze, tonery, kleje),
 • użycie w środkach czystości,
 • użycie w środkach smarnych,
 • płyny do obróbki metali/oleje walcownicze,
 • zastosowanie w laboratoriach,
 • stosowanie jako konsumencki produkt do pielęgnacji lub dezynfekcji,

Pakowanie i transport

Izobutanol ładuje się do stalowych cystern kolejowych, kontenerów-cystern lub autocystern, w których jest on również transportowany.
Izobutanolu nie wolno transportować z silnymi utleniaczami oraz kwasami.
Izobutanol zalicza się do towarów niebezpiecznych w myśl przepisów RID/ADR:

Przechowywanie

Wymagania dla budowli magazynowych:
 • wentylacja miejscowa wywiewna, usuwająca opary z miejsc ich emisji oraz wentylacja ogólna pomieszczeń,
 • zabezpieczenia przeciwko elektryczności statycznej – wyładowanie może spowodować zapłon par organicznych, 
 • system zraszaczowy, pozwalający w razie pożaru na chłodzenie zbiorników / pojemników rozproszonymi strumieniami wody,
 • nieprzepuszczalna posadzka, pozwalająca na zabranie wycieków i uniemożliwiająca przedostanie się ich do kanalizacji,
 • instalacja elektryczna, oświetleniowa oraz wentylacyjna w wykonaniu EX,
 • pomieszczenie powinno być chłodne i suche.

Warunki magazynowania:
 • przechowywać z dala od źródeł zapłonu - nie palić tytoniu,
 • przechowywać pojemniki szczelnie zamknięte w chłodnym, dobrze wentylowanym miejscu,
 • przechowywać i otwierać pojemnik z ostrożnością,
 • pojemniki i zbiorniki muszą być właściwie oznakowane,
 • zbiorniki i pojemniki muszą być wykonane z materiałów odpornych na działanie n-butanolu,
 • w pomieszczeniu powinien się znajdować podręczny sprzęt gaśniczy.

Inne uwagi:

Substancje niezgodne: czynniki silnie utleniające.
Izobutanol posiada certyfikat koszerności.

KONTAKT Z DZIAŁEM OBSŁUGI

Informacja techniczna: Andrzej Stypułkowski

tel. +48 77 481 35 52, 695 380 806

fax +48 77 481 25 50

Informacja handlowa: Agnieszka Kurpińska -Dyrektor Handlowy Jednostki Biznesowej Oxoplast

tel.: +48 77 481 25 53

fax: +48 77 481 22 79

FORMULARZ KONTAKTOWY

Dział:

Serwis Grupy Azoty wykorzystuje pliki cookies. Zasady ich używania wraz z informacjami o ustawieniach plików cookies w przeglądarkach internetowych, zostały szczegółowo opisane w dziale Polityka Prywatności. Korzystając z serwisu akceptują Państwo jej postanowienia.