OFERTA WEDŁUG SPÓŁEK

Oxoplast® PH

Oxoplast<sup>®</sup> PH
Oxoplast® PH

Nazwa handlowa: Oxoplast® PH
Nazwa chemiczna: Ftalan bis(2-propyloheptylu)
Numer PKWiU: 20.14.34.0
Numer CN: 2917 33 00

Jednostka: Grupa Azoty ZAK S.A.

Opis produktu

Oxoplast® PH (DPHP) jest oleistą cieczą, bezbarwną lub jasno-słomkową, nie zawierającą zanieczyszczeń mechanicznych. 

Specyfikacja:

Estry w przeliczeniu na ftalan bis(2-propyloheptylu) >99.5 [%]
Wolne kwasy w przeliczeniu na kwas ftalowy <0.01 [%]
Woda <0.1 [%]
Barwa <30 [Pt-Co]
Temperatura zapłonu >220 [°C]
Substancej lotne(150°C / 2h) <0.4 [%]
Gęstość w 20°C 0.960 ÷ 0.965 [g/cm3]
W ofercie jest również Oxoplast® PH S stabilizowany IRGANOXEM 1010

Przeznaczenie i stosowanie

Oxoplas PH jest stosowany w przetwórstwie tworzyw sztucznych jako plastyfikator oraz w przemyśle farb i lakierów.

Zastosowania zidentyfikowane (REACH):
 • produkcja i zastosowanie jako półproduktu,
 • wprowadzanie DPHP do kompozycji sypkich i do kompozycji Plastisol,
 • przetwórstwo polimerów poprzez mieszanie składników, kalandrowanie, powlekanie natryskowe, wytłaczanie, formowanie wtryskowe, manipulacje wymagające niewiele energii,
 • wykładziny podłogowe z PCW.

Pakowanie i transport

Oxoplast® PH ładuje się do stalowych cystern kolejowych, kontenerów-cystern, autocystern oraz opakowań jednostkowych klienta, w których jest on również transportowany.
Oxoplastu® PH, nie wolno transportować ich wraz z silnymi utleniaczami oraz alkaliami.
Opakowania jednostkowe z produktem przewozić krytymi środkami transportowymi. 
Produkt nie zalicza się do towarów niebezpiecznych w myśl przepisów RID/ADR.

Przechowywanie

Wymagania dla budowli magazynowych:
 • wentylacja miejscowa wywiewna, usuwająca opary z miejsc ich emisji oraz wentylacja ogólna pomieszczeń,
 • zabezpieczenia przeciwko elektryczności statycznej – wyładowanie może spowodować zapłon par organicznych,
 • system zraszaczowy pozwalający w razie pożaru na chłodzenie zbiorników / pojemników rozproszonymi strumieniami wody,
 • nieprzepuszczalna posadzka, pozwalająca na zabranie wycieków i uniemożliwiająca przedostanie się ich do kanalizacji,
 • pomieszczenie powinno być chłodne i suche.

Warunki magazynowania:
 • przechowywać z dala od źródeł zapłonu - nie palić tytoniu, 
 • przechowywać pojemniki szczelnie zamknięte w chłodnym, dobrze wentylowanym miejscu,
 • przechowywać i otwierać pojemnik z ostrożnością,
 • pojemniki i zbiorniki muszą być właściwie oznakowane,
 • Zpzbiorniki i pojemniki musza być wykonane z materiałów odpornych na działanie ftalanu bis(2-propyloheptylu),
 • w pomieszczeniu powinien się znajdować podręczny sprzęt gaśniczy.

Inne uwagi:

Substancje niezgodne: czynniki silnie utleniające.

KONTAKT Z DZIAŁEM OBSŁUGI

Informacja techniczna: Daniel Strzyż

tel. +48 77 481 35 68

fax +48 77 481 25 50

Informacja handlowa: Agnieszka Kurpińska -Dyrektor Handlowy Jednostki Biznesowej Oxoplast

tel.: +48 77 481 25 53

fax: +48 77 481 22 79

FORMULARZ KONTAKTOWY

Dział:

Serwis Grupy Azoty wykorzystuje pliki cookies. Zasady ich używania wraz z informacjami o ustawieniach plików cookies w przeglądarkach internetowych, zostały szczegółowo opisane w dziale Polityka Prywatności. Korzystając z serwisu akceptują Państwo jej postanowienia.