OFERTA WEDŁUG SPÓŁEK

Oxoplast Medica®

Oxoplast Medica<sup>®</sup>
Oxoplast Medica®

Nazwa handlowa: Oxoplast Medica®
Nazwa chemiczna: Ftalan bis(2-etyloheksylu)
Numer PKWiU: 20.14.34.0
Numer CN: 2917 32 00

Jednostka: Grupa Azoty ZAK S.A.

Opis produktu

Oxoplast Medica® (DEHP) jest oleistą cieczą, bezbarwną lub jasno-słomkową, nie zawierającą zanieczyszczeń mechanicznych. Produkt spełnia wygania jakościowe dotyczące zastosowań medycznych, zgodnie z wytycznymi zawartymi w Farmakopeii Europejskiej.

Specyfikacja:

Ftalan bis(2-etyloheksylu) >99.5 [%]
Estry w przeliczeniu na ftalan bis(2-etyloheksylu) >99.5 [%]
Wolne kwasy w przeliczeniu na kwas ftalowy <0.010 [%]
Woda <0.10 [%]
Barwa <30 [Pt-Co] (dostępny również w barwie poniżej 40 [Pt-Co])
Temperatura zapłonu >206 [°C]
Substancje lotne(150°C / 2h) <0.4 [%]
Gęstość w 20°C 0.983 ÷ 0.986 [g/cm3]
Zawartość metali:

Cd < 0.1 [ppm]
Sn < 1.0 [ppm]
Zn < 10 [ppm]
Ba < 1.0 [ppm]
Ca < 10 [ppm]

Absorbancja (260nm; ekstrakt wodny) < 0.3
Substancje redukujące (ekstrakt wodny) < 0.1 [ml]

Przeznaczenie i stosowanie

Oxoplast Medica® jest stosowany w przemyśle medycznym (woreczki do przechowywania krwi 
i składników krwi, zestawy do transfuzji krwi i składników krwi).

Zgodnie z Rozporządzeniem REACH produkt może być stosowany zgodnie ze scenariuszami narażenia dla zastosowań zidentyfikowanych:
 • produkcja,
 • dystrybucja DEHP,
 • formulacja DEHP w suchych mieszankach i w postaci Plastisolu,
 • przetwarzanie substancji zawierających DEHP w charakterze plastyfikatora poprzez łączenie, kalandrowanie, nanoszenie powłoki, wyciskanie, formowanie wtryskowe do wyrobów oraz niskoenergetyczną obróbkę powstających polimerów,
 • zastosowanie jako laboratoryjna substancja chemiczna.

Pakowanie i transport

Oxoplast Medica® ładuje się do stalowych cystern kolejowych, kontenerów-cystern, autocystern oraz opakowań jednostkowych klienta, w których jest on również transportowany.
Oxoplastu Medica®, nie wolno transportować ich wraz z silnymi utleniaczami oraz alkaliami.
Opakowania jednostkowe z produktem przewozić krytymi środkami transportowymi. 
Produkt nie zalicza się do towarów niebezpiecznych w myśl przepisów RID/ADR.

Przechowywanie

Wymagania dla budowli magazynowych:
 • wentylacja miejscowa wywiewna, usuwająca opary z miejsc ich emisji oraz wentylacja ogólna pomieszczeń,
 • zabezpieczenia przeciwko elektryczności statycznej – wyładowanie może spowodować zapłon par organicznych,
 • system zraszaczowy pozwalający w razie pożaru na chłodzenie zbiorników / pojemników rozproszonymi strumieniami wody, 
 • nieprzepuszczalna posadzka, pozwalająca na zabranie wycieków i uniemożliwiająca przedostanie się ich do kanalizacji,
 • pomieszczenie powinno być chłodne i suche .

Warunki magazynowania:

 • przechowywać z dala od źródeł zapłonu - nie palić tytoniu, 
 • przechowywać pojemniki szczelnie zamknięte w chłodnym, dobrze wentylowanym miejscu,
 • przechowywać i otwierać pojemnik z ostrożnością,
 • pojemniki i zbiorniki muszą być właściwie oznakowane,
 • zbiorniki i pojemniki musza być wykonane z materiałów odpornych na działanie 
 • ftalanu bis(2-etyloheksylu),
 • w pomieszczeniu powinien się znajdować podręczny sprzęt gaśniczy.

Inne uwagi:

Substancje niezgodne: czynniki silnie utleniające.

KONTAKT Z DZIAŁEM OBSŁUGI

Informacja techniczna: Daniel Strzyż

tel. +48 77 481 35 68

fax +48 77 481 25 50

Informacja handlowa: Agnieszka Kurpińska -Dyrektor Handlowy Jednostki Biznesowej Oxoplast

tel.: +48 77 481 25 53

fax: +48 77 481 22 79

FORMULARZ KONTAKTOWY

Dział:

Serwis Grupy Azoty wykorzystuje pliki cookies. Zasady ich używania wraz z informacjami o ustawieniach plików cookies w przeglądarkach internetowych, zostały szczegółowo opisane w dziale Polityka Prywatności. Korzystając z serwisu akceptują Państwo jej postanowienia.