Tytanpol® RS

Tytanpol<sup>®</sup> RS
Tytanpol® RS

PKWiU: 20.12.11.0
CN: 3206

Klasyfikacja pigmentu
R-1 (PN-EN ISO 591-1:2002) 
II (ASTM D-476-00)

Jednostka: Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.

Informacja o produkcie

Biały rozdrobniony proszek o strukturze krystalograficznej rutylu, nietoksyczny, niepalny i nieaktywny chemicznie. Obrabiany powierzchniowo związkami glinu (w ilości 1% jako Al2O3) oraz modyfikowany związkami organicznymi o charakterze hydrofobowym.
TYTANPOL® RS poprzez swoje unikalne właściwości fizykochemiczne charakteryzuje się bardzo dobrą przetwarzalnością w procesach pigmentowania tworzyw sztucznych. Z uwagi na niską zawartość wilgoci jego przetwarzanie w wysokich temperaturach nie stwarza problemów i nie przyczynia się do tworzenia pęcherzy w folii. Stosunkowo niewielkie rozmiary cząstek i specyficzny charakter powierzchni umożliwiają wyjątkowo łatwą zwilżalność oraz dyspergowalność w układach polimerowych. Posiada dobre właściwości optyczne, zapewnia wysoką jasność, neutralny odcień i nieprzezroczystość pigmentowanych wyrobów.
 
Gatunek jest średnio odporny na warunki atmosferyczne.
 

Zastosowanie

TYTANPOL® RS jest pigmentem szczególnie polecanym do produkcji koncentratów pigmentowych i pigmentowania szerokiej gamy tworzyw sztucznych: miękkiego PCW (niestabilizowanego związkami ołowiu), PE (szczególnie liniowego PE o niskiej gęstości), PP i innych poliolefin, plastizoli, ABS, SAN, polistyrenu, tworzyw akrylowych, poliuretanów, poliamidów, poliwęglanów, elastomerów, wyrobów gumowych, silikonowych, winylowych wykładzin podłogowych oraz linoleum.
Jest szczególnie przydatny do pigmentowania folii i barwienia skóry, a także z powodzeniem stosowany do tworzyw epoksydowych, poliestrów oraz niektórych włókien sztucznych.
 

Bezpieczeństwo stosowania 

TYTANPOL® RS jest pigmentem bezpiecznym w transporcie, stosowaniu i utylizacji. Szczegółowe informacje dotyczące bezpieczeństwa stosowania naszych pigmentów zawarte są w Karcie Charakterystyki.
Pigment może być stosowany w wyrobach przeznaczonych do bezpośredniego kontaktu z żywnością.
 
Gatunek ten posiada znak NSF® (Certyfikat Nr 14) jako pigment zatwierdzony do rur z tworzyw sztucznych i materiałów mających bezpośredni kontakt z wodą pitną.

Pakowanie i transport

TYTANPOL® RS jest pakowany:
  • po 25 kg w wentylowane worki papierowe,
  • po 500 kg lub 1000 kg w elastyczne kontenery, tzw. big-bagi,
  • w autocysterny,
  • na życzenie odbiorcy także w inne opakowania, np. worki polietylenowe, papierowe rozpuszczalne.

TYTANPOL® RS należy przewozić krytymi środkami transportu zgodnie z obowiązującymi przepisami, zabezpieczając produkt przed działaniem wody, opadów atmosferycznych, bezpośrednim nasłonecznieniem i uszkodzeniem opakowania. Liczba warstw ładowania worków ułożonych płasko w stosie nie powinna przekraczać dwudziestu czterech. Liczba warstw worków ułożonych płasko na palecie, różna w zależności od rozmiaru palety, nie powinna przekraczać jedenastu. W przypadku transportowania produktu w jednostkach ładunkowych uformowanych na paletach dopuszcza się piętrzenie, co najwyżej, do 2 warstw. Dopuszcza się transport luzem środkami transportu przeznaczonymi do przewozu towarów pylistych po pisemnym uzgodnieniu między odbiorcą a producentem, o ile warunki transportu zapewnią zachowanie jakości produktu, w co najmniej równie skuteczny sposób jak opakowania.

Pigment TYTANPOL® RS nie jest klasyfikowany, jako materiał niebezpieczny zgodnie z pomarańczową Księgą ONZ i międzynarodowymi kodami transportowymi, np. RID (kolej), ADR (transport drogowy) i IMDG (transport morski). W przewozie środkami transportu drogowego odbiorcy lub przewoźnika działającego na bezpośrednie zlecenie odbiorcy, odpowiedzialność za ewentualne pogorszenie jakości produktu ponosi odbiorca lub przewoźnik.

Przechowywanie

Biel tytanową należy przechowywać w oryginalnych, nieuszkodzonych opakowaniach w czystych i suchych budynkach magazynowych oraz zabezpieczyć przed wpływem warunków atmosferycznych (promieniowanie słoneczne, opady). 
Liczba warstw składowania worków ułożonych płasko w stosie nie powinna przekraczać dwudziestu czterech. W przypadku przechowywania produktu w jednostkach ładunkowych uformowanych na paletach dopuszcza się piętrzenie, co najwyżej, 3 palet. 

Dopuszcza się przechowywanie pigmentu luzem po pisemnym uzgodnieniu między odbiorcą a producentem, o ile warunki przechowywania zapewnią zachowanie jakości produktu, w co najmniej równie skuteczny sposób jak opakowania. 

Elastyczne kontenery (tzw.big-bagi), 1000 kg przechowuję się pojedynczo na paletach w regałach wysokiego składowania. Dopuszcza się przechowywanie ofoliowanych dwóch warstw elastycznych kontenerów 500 kg ułożonych na palecie w regałach wysokiego składowania.
WIĘCEJ INFORMACJI O BIELI TYTANOWEJ TYTANPOL® W SERWISIE 

16.10.2013 - Galeria produktów: Tytanpol

1 / 8

KONTAKT Z DZIAŁEM OBSŁUGI

Informacja techniczna: Adam Tymejczyk

tel. +48 91 317 34 94

fax +48 91 317 22 76

Informacja handlowa: Jednostka Biznesowa Pigmenty

tel. +48 91 317 47 73, +48 91 317 43 01, +48 91 317 38 27

fax +48 91 317 38 33

Serwis Grupy Azoty wykorzystuje pliki cookies. Zasady ich używania wraz z informacjami o ustawieniach plików cookies w przeglądarkach internetowych, zostały szczegółowo opisane w dziale Polityka Prywatności. Korzystając z serwisu akceptują Państwo jej postanowienia.