OFERTA WEDŁUG SPÓŁEK

Aktualności

Aktualności


Zgodnie z procedurą określoną w ustawie Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 roku (z późniejszymi zmianami) art. 9g ust 2, przedstawiamy Państwu projekt zmian IRiESD w formacie PDF w postaci Karty aktualizacji nr 1/2017. Prosimy o zgłaszanie uwag do przedstawionego projektu pocztą elektroniczną na adres: siarkopol.osd@grupaazoty.com, w tytule wiadomości prosimy wpisywać: IRiESD 2017. Termin składania uwag: do 24.05.2017 r.

Zebrane uwagi prosimy przesłać w formie edytowalnej (format DOC) oraz wersję podpisaną (w formacie) PDF. Grupa Azoty Siarkopol S.A., pełniąca funkcję Operatora Systemu Dystrybucyjnego po zapoznaniu się z Państwa uwagami zamieści zatwierdzoną IRiESD wraz z raportem z konsultacji IRiESD.

Karta ewidencji.„Informujemy, iż zakończyliśmy proces konsultacji zmian w IRiESD Grupa Azoty Siarkopol S.A.. Karta aktualizacji oraz raport z konsultacji znajdują się w katalogu IRiESD”


Informujemy, iż Prezes Urzędu Regulacji Energetyki decyzją OKA-4211-19(8)/2016/18872/V/PS, zatwierdził V Taryfę na dystrybucję energii elektrycznej. Taryfa obowiązuje od dnia 1 września 2016 roku. Tekst taryfy znajduje się w zakładce Taryfa.Informujemy, iż Prezes Urzędu Regulacji Energetyki decyzją OKA-4211-88(3)/2015/IV/Aza/Zmd, zatwierdził zmianę IV Taryfy na dystrybucję energii elektrycznej. Zmiana obowiązuje od dnia 1 stycznia 2016 roku. Tekst taryfy znajduje się w zakładce Taryfa.Zgodnie z procedurą określoną w ustawie Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 roku (z późniejszymi zmianami) art. 9g ust 2 przedstawiamy Państwu projekt Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Systemu Dystrybucyjnego Spółki ( IRiESD) w formacie PDF. Prosimy o zgłaszanie uwag do przedstawionego projektu do dnia 1 grudnia 2015 r. pocztą elektroniczną na adres: siarkopol.osd@grupaazoty.com, w tytule wiadomości prosimy wpisywać: IRiESD 2015. 
Zebrane uwagi prosimy przesłać w formie edytowalnej w wersji DOC oraz wersję podpisaną w PDF. Grupa Azoty Siarkopol S.A. pełniąca funkcję Operatora Systemu Dystrybucyjnego po zapoznaniu się z Państwa uwagami zamieści zatwierdzoną IRiESD wraz z raportem z konsultacji IRiESD.
Informujemy, iż decyzją Prezesa URE nr OKA-4211-43(16)/2014/2015/18872/IV/RZ z dnia 16 marca 2015 roku, od 1 kwietnia 2015 roku, wprowadza się do stosowania IV Taryfa na dystrybucję energii elektrycznej Przedsiębiorstwa Grupa Azoty Siarkopol S.A.
Informujemy, iż Prezes Urzędu Regulacji Energetyki
decyzją OKA.4211.76.(2).2016.18872.V.Aza.Zmd, zatwierdził zmianę V Taryfy na
dystrybucję energii elektrycznej. Zmiana obowiązuje od dnia 1 stycznia 2017
roku. Tekst taryfy znajduje się w zakładce Taryfa: http://tarnow.grupaazoty.com/pl/oferta/siarkopol/16
Informujemy, iż zgodnie z decyzją Prezesa URE, od 1 stycznia 2015 roku następuje zmiana stawek III Taryfy na dystrybucję energii elektrycznej w części dotyczącej opłaty przejściowej.

Taryfa na en. elektr. w części dotyczącej opłaty przejściowejInformujemy, iż decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr
DRE-4711-28(15)/2013/2014/18872/ZJ z dnia 5 sierpnia 2014 r., od dnia 1 stycznia
2015 r. Spółka Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki „Siarkopol” S.A.
została wyznaczona Operatorem Systemu Dystrybucyjnego majątku dystrybucyjnego.”
Serwis Grupy Azoty wykorzystuje pliki cookies. Zasady ich używania wraz z informacjami o ustawieniach plików cookies w przeglądarkach internetowych, zostały szczegółowo opisane w dziale Polityka Prywatności. Korzystając z serwisu akceptują Państwo jej postanowienia.