OFERTA WEDŁUG SPÓŁEK

Obowiązki informacyjne dotyczące działalności OSD

Obowiązki informacyjne dotyczące działalności OSD

"Działając na podstawie art. 40 ust. 6 Ustawy z dnia 20 lutego 2015 rok o odnawialnych źródłach energii (Dz.U. 2015. 478 z póź.zm), Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki „Siarkopol” S.A. realizując zadania Operatora Systemu Dystrybucyjnego zawiadamia, iż na terenie OSD Spółki, funkcję Sprzedawcy Zobowiązanego w myśl Ustawy z dnia 20 lutego 2015 roku o odnawialnych źródłach energii pełni Spółka Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki „Siarkopol” S.A." 
„Informacja dotycząca podmiotów ubiegających się o przyłączenie źródeł do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV oraz o potencjalnej wartości dostępnej mocy przyłączeniowej dla tych źródeł (zgodnie z Ustawą Prawo Energetyczne art. 7 ust. 8l). – Stan na dzień 19.09.2018 r.” - zamieszczono w dniu 19.09.2018 r.

„Informacja o podmiotach ubiegających się o przyłączenie źródeł do sieci o napięciu wyższym niż 1kV - 19.09.2018.pdf”


„Informacja dotycząca potencjalnej dostępnej mocy przyłączeniowej dla źródeł przyłączanych do sieci o napięciu znamionowym do 1kV na obszarze OSDn Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki „Siarkopol” S.A. (zgodnie z Ustawą Prawo Energetyczne art. 7 ust. 8l) – Stan na dzień 19.09.2018 r.” – zamieszczono w dniu 19.09.2018 r.

„Informacja o podmiotach ubiegających się o przyłączenie źródeł do sieci o napięciu do 1kV - 19.09.2018.pdf”


„Informacja dotycząca potencjalnej dostępnej mocy przyłączeniowej dla źródeł przyłączanych do sieci o napięciu znamionowym wyższym niż 1kV na obszarze OSDn Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki „Siarkopol” S.A.– Stan na dzień 19.09.2018 r.” - zamieszczono w dniu 19.09.2018 r.

„Informacja dotycząca dostępnej mocy przyłączeniowej - 19.09.2018.pdf”


Informacja dla odbiorców o strukturze paliw zużytych do wytworzenia energii elektrycznej sprzedanej przez Grupa Azoty Siarkopol S.A. w 2017r.

Struktura paliw 2018


Wskaźniki dotyczące czasu trwania przerw w dostarczaniu energii elektrycznej dotyczącej sieci elektroenergetycznej dla której Spółka Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki „Siarkopol” S.A. pełni funkcję OSDn – 2017 rok

Wskaźniki przerw na sieci

Serwis Grupy Azoty wykorzystuje pliki cookies. Zasady ich używania wraz z informacjami o ustawieniach plików cookies w przeglądarkach internetowych, zostały szczegółowo opisane w dziale Polityka Prywatności. Korzystając z serwisu akceptują Państwo jej postanowienia.