OFERTA WEDŁUG SPÓŁEK

Obowiązki informacyjne dotyczące działalności OSD

Obowiązki informacyjne dotyczące działalności OSD

"Działając na podstawie art. 40 ust. 6 Ustawy z dnia 20 lutego 2015 rok o odnawialnych źródłach energii (Dz.U. 2015. 478 z póź.zm), Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki „Siarkopol” S.A. realizując zadania Operatora Systemu Dystrybucyjnego zawiadamia, iż na terenie OSD Spółki, funkcję Sprzedawcy Zobowiązanego w myśl Ustawy z dnia 20 lutego 2015 roku o odnawialnych źródłach energii pełni Spółka Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki „Siarkopol” S.A." „Informacja dotycząca podmiotów ubiegających się o przyłączenie źródeł do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV oraz o potencjalnej wartości dostępnej mocy przyłączeniowej dla tych źródeł (zgodnie z Ustawą Prawo Energetyczne art. 7 ust. 8l). – Stan na dzień 21.12.2017.”-zamieszczono w dniu 27.12.2017r.

Informacja o podmiotach ubiegających się o przyłączenie źródeł do sieci o napięciu wyższym niż 1kV - 21_12_2017


„Informacja dotycząca potencjalnej dostępnej mocy przyłączeniowej dla źródeł przyłączanych do sieci o napięciu znamionowym do 1kV na obszarze OSDn Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki „Siarkopol” S.A. (zgodnie z Ustawą Prawo Energetyczne art. 7 ust. 8l) – Stan na dzień 21.12.2017r.” – 27.12.2017r.

Informacja o podmiotach ubiegających się o przyłączenie źródeł do sieci o napięciu do 1kV - 21_12_2017


Informacja dotycząca potencjalnej dostępnej mocy przyłączeniowej dla źródeł przyłączanych do sieci o napięciu znamionowym do 1kV na obszarze OSDn Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki „Siarkopol” S.A.– Stan na dzień 21.12.2017r.

Informacja dotycząca dostępnej mocy przyłączeniowej - 21-12-2017


"Informacja dla odbiorców o strukturze paliw zużytych do wytworzenia energii elektrycznej sprzedanej przez Grupa Azoty Siarkopol S.A. w 2016 roku."

Struktura paliw GA Siarkopol S A – info na 2017

Serwis Grupy Azoty wykorzystuje pliki cookies. Zasady ich używania wraz z informacjami o ustawieniach plików cookies w przeglądarkach internetowych, zostały szczegółowo opisane w dziale Polityka Prywatności. Korzystając z serwisu akceptują Państwo jej postanowienia.