Dialog i budowanie relacji

Kierunki działalności społeczno-sponsoringowej

Kierunki działalności społeczno-sponsoringowej to:

  1. W poczuciu odpowiedzialności wobec wspólnot lokalnych, w których funkcjonują poszczególne spółki należące do Grupy Azoty, Zarząd spółki dominującej tj. Spółki Grupa Azoty S.A.  deklaruje podjęcie wraz z podmiotami zależnymi dobrowolnych działań w zakresie: inwestycji na rzecz wspólnoty lokalnej, rozwiązywania problemów społecznych oraz pomocy charytatywnej finansowej, rzeczowej lub usługowej, przeznaczanej na rzecz dobra wspólnego i organizacji dobroczynnych, organizacji pozarządowych i instytucji pożytku publicznego. 

  2. Działania społeczno-sponsoringowe w zakresie inicjatyw lokalnych o charakterze i zasięgu medialnym niejednokrotnie ponadregionalnym, a nawet międzynarodowym, będą realizowane przez poszczególne spółki należące do Grupy.
     
  3. Działania społeczno-sponsoringowe o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym wykraczające poza ramy inicjatyw lokalnych, w imieniu i na rzecz całej Grupy będzie realizować jednostka dominująca w tej Grupie, tj. Spółka Grupa Azoty S.A. 

Serwis Grupy Azoty wykorzystuje pliki cookies. Zasady ich używania wraz z informacjami o ustawieniach plików cookies w przeglądarkach internetowych, zostały szczegółowo opisane w dziale Polityka Prywatności. Korzystając z serwisu akceptują Państwo jej postanowienia.