Dialog i budowanie relacji

Cele działań w obszarze społeczno-sponsoringowym

Cele działań w obszarze sponsoringu to:
  1. Budowanie pozytywnego wizerunku Grupy Azoty, jako podmiotu gospodarczego przyjaznego ludziom i środowisku, będącego liderem branży chemicznej w Polsce oraz na rynkach europejskich;
  2. Budowanie wizerunku Grupy Azoty i poszczególnych podmiotów wchodzących w jej skład jako podmiotów społecznie odpowiedzialnych i wspierających  inicjatywy lokalne;
  3. Propagowanie marki Grupy Azoty poprzez poszerzenia stopnia jej znajomości poza kręgiem klientów i odbiorców produktów Grupy;
  4. Dotarcie z przekazem do istotnych dla Grupy Azoty środowisk i podkreślanie znaczenia wysokich standardów przedsięwzięć i inicjatyw realizowanych przez Grupę;
  5. Budowa reputacji Grupy Azoty i podmiotów ją tworzących oraz pozyskanie uznania i sympatii opinii publicznej, w szczególności w zakresie pozytywnej roli jaką Grupa Azoty odgrywa wobec rozwiązywania problemów społecznych i ekologicznych współczesnego świata;
  6. Podnoszenie atrakcyjności regionów, w których funkcjonuje Grupa Azoty, jako miejsc, w których warto mieszkać, pracować, rozwijać swoje pasje i spełniać ambicje, oraz stworzenie dla dzieci i młodzieży jak najlepszych warunków edukacyjnych i zdrowotnych;
  7. Wpieranie działań promocyjno-handlowych.

Serwis Grupy Azoty wykorzystuje pliki cookies. Zasady ich używania wraz z informacjami o ustawieniach plików cookies w przeglądarkach internetowych, zostały szczegółowo opisane w dziale Polityka Prywatności. Korzystając z serwisu akceptują Państwo jej postanowienia.