Dialog i budowanie relacji

Postanowienia uzupełniające

1. Darowiznom może towarzyszyć  dwustronny list intencyjny, w którym obdarowywany zobowiązuje się do spożytkowania środków wyłącznie na cel zgodny z przedłożoną Spółce prośbą.

2. Szczegółowe zasady przyznawania darowizn zostały określone w Regulaminie udzielania darowizn opracowanym przez każdą spółkę należącą do Grupy Azoty i opublikowane na stronie internetowej danej spółki.

3. W związku z przepisami ustawy z 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, (Dz. U. z 2010 r., nr 234, poz. 1536 jednolity tekst) oraz w związku z przepisami art. 18 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2010 r., nr 74, poz. 397 
jednolity tekst) wymagamy od osób ubiegających się o wsparcie finansowe lub rzeczowe:
1) dokumentów regulujących ustrój prawny (np. statut, umowa),
2) wypełnienia „Karty podmiotu ubiegającego się o darowiznę”.

Serwis Grupy Azoty wykorzystuje pliki cookies. Zasady ich używania wraz z informacjami o ustawieniach plików cookies w przeglądarkach internetowych, zostały szczegółowo opisane w dziale Polityka Prywatności. Korzystając z serwisu akceptują Państwo jej postanowienia.