Wydarzenia i aktualności

Kluczowy kontrakt dla realizacji największej inwestycji nawozowej w Grupie Azoty

Grupa Azoty PUŁAWY zakupiła technologię produkcji kwasu azotowego od thyssenkrupp Industrial Solutions AG.
W poniedziałek (24 kwietnia 2017 r.) została podpisana umowa pomiędzy Grupą Azoty PUŁAWY a niemiecką firmą thyssenkrupp Industrial Solutions AG. Jej przedmiotem jest udzielenie licencji na technologię produkcji kwasu azotowego wraz z dostawą dokumentacji procesowej i kluczowego wyposażenia, jak również świadczenie usług związanych z nadzorem nad montażem i uruchomieniem instalacji.

Budowa nowej jednostki produkcyjnej kwasu azotowego jest kluczowym elementem projektu rozwoju obszaru produkcji nawozowej w Grupie Azoty PUŁAWY, który obejmuje swoim zakresem również budowę nowych instalacji neutralizacji i produktów nawozowych. Planuje się też modernizację dotychczas istniejących czterech linii produkcyjnych kwasu azotowego, dzięki czemu nastąpi wzrost zdolności produkcyjnych, poprawa wskaźników zużycia głównych surowców oraz mediów energetycznych. W znaczący sposób ograniczony zostanie wpływ instalacji na środowisko. Wartość całej inwestycji, zgodnie z budżetem przyjętym przez Radę Nadzorczą Spółki, to 695 mln zł.

– W segmencie nawozowym obecnie jest to największa inwestycja realizowana w Grupie Azoty i największa na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat w puławskich zakładach. Segment ten jest szczególnie istotny dla całej Grupy Azoty, gdyż generuje około 60% przychodów. Podejmowane przez PUŁAWY działania przygotują bazę pod produkcję nowoczesnych nawozów, wypełniając tym samym lukę w naszej oferciei> – mówi prezes zarządu Grupy Azoty PUŁAWY Jacek Janiszek.

Całe przedsięwzięcie wpłynie znacząco nie tylko na zwiększenie skali i wydajności produkcji kwasu azotowego, ale też w dużym stopniu przyczyni się do poprawy efektywności wytwarzanych na jego bazie nawozów. Część kwasu azotowego z nowej (piątej) jednostki produkcyjnej będzie przetwarzana na nowej instalacji do produkcji specjalistycznych nawozów płynnych i stałych: saletry magnezowej, wapniowej i potasowej o planowanej wydajności 600 ton na dobę.

– Do 2021 roku na inwestycje w obszarze nawozów saletrzanych chcemy wydać w sumie ponad 1 mld złotych. Poza nową instalacją kwasu azotowego wybudujemy również dwie linie granulacji mechanicznej saletry. Inwestycje te pozwolą nam skierować na rynek nowe, oczekiwane przez rolników produkty. W najbliższych czterech latach Puławy poszerzą swoją ofertę o sześć nowych nawozówi> – dodaje członek zarządu Grupy Azoty PUŁAWY Andrzej Skwarek.

Nowe nawozy będą bazą do produkcji mieszanek w Dobrym Mieście w oparciu o nawozy z innych zakładów w Grupie Azoty.

– Zakontraktowana technologia dla nowej linii kwasu azotowego w Grupie Azoty Puławy to nowoczesne i sprawdzone rozwiązanie spełniające najwyższe wymogi środowiskowe i>– podkreśla dr Richard Saure, Head of Operating Unit Nitrates and Phosphates z firmy thyssenkrupp Industrial Solutions AG.

Dzięki wykorzystaniu systemu EnviNOx®, czyli katalitycznej redukcji N2O i NOx możliwe będzie osiągnięcie niskich poziomów emisji. Kontrakt gwarantuje również niskie wskaźniki zużycia głównych materiałów i surowców.

Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” SA w ramach prowadzonej konsolidacji polskiej chemii stała się jednym z filarów Grupy Azoty. Puławska spółka jest największym dostawcą nawozów azotowych dla polskiego rolnictwa i drugim w Unii Europejskiej graczem na rynku nawozów: mocznika granulowanego (PULREA®), saletry amonowej (PULAN®), siarczanu amonu (PULSAR®) i roztworu saletrzano-mocznikowego RSM®. Ponadto to jedyny w Polsce i trzeci w Europie producent melaminy, znajdującej zastosowanie w przemyśle meblarskim i budowlanym oraz znaczący producent kaprolaktamu. Puławy są także jedynym w Polsce producentem nadtlenku wodoru. Systematycznie zwiększają sprzedaż i potencjał wytwórczy w obszarze RedNOx®, tj. linii produktowej oferowanej do redukcji emisji szkodliwych substancji. Blisko 40% przychodów Grupa Azoty Puławy osiąga z działalności eksportowej, lokując swoje produkty na najbardziej wymagających rynkach świata (głównie Europa Zachodnia, Daleki Wschód, Ameryka Południowa). Od 2005 roku Spółka notowana jest na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Zatrudnia około 3,4 tys. pracowników.

Thyssenkrupp jest światowym liderem w wielu dziedzinach przemysłu ciężkiego (m.in. metalurgicznym, samochodowym, stoczniowym) oraz oferuje szeroki wachlarz usług. Prowadzi działalność w 80 krajach świata. Ponad 155 000 pracowników 800 spółek thyssenkrupp generuje roczne obroty na poziomie 40 mld € (dane za rok obrotowy 2015/2016). Aktywność biznesowa koncernu dzieli się na dwa obszary:
  • Materials: produkcja wyrobów hutniczych oraz dystrybucja materiałów i serwis,
  • Technologies: rozwój nowoczesnych technologii dla wielu gałęzi przemysłu, w tym dla przemysłu nawozowego.
W Polsce działają spółki wywodzące się z koncernu thyssenkrupp, które realizują usługi bądź dostawy w takich branżach jak budownictwo przemysłowe i specjalistyczne, hutnictwo, komunikacja szynowa. W Gdańsku koncern otworzył Globalne Centrum Usług Biznesowych.


1 / 4

Serwis Grupy Azoty wykorzystuje pliki cookies. Zasady ich używania wraz z informacjami o ustawieniach plików cookies w przeglądarkach internetowych, zostały szczegółowo opisane w dziale Polityka Prywatności. Korzystając z serwisu akceptują Państwo jej postanowienia.