Wydarzenia i aktualności

Stanowisko Grupy Azoty S.A. ws. konsolidacji funkcji handlu w Grupie

Grupa Azoty S.A. stanowczo dementuje jakoby rozważany był wariant wydzielenia pionu handlowego Zakładów Azotowych Puławy do osobnej spółki. W puławskich zakładach, podobnie jak w pozostałych spółkach Grupy Azoty, służby handlowe zostaną utrzymane a tworzone jednostki będą wspólnymi jednostkami mogącymi działać na rzecz każdej ze spółek Grupy Azoty. Ostateczna decyzja w której spółce powołany zostanie Departament Korporacyjny Handlu Nawozami pozostaje przedmiotem rozmów a docelowe miejsce w strukturze będzie wspólną decyzją Grupy Azoty S.A. i spółek zależnych.
Grupa Azoty S.A. jako właściciel niemal 96% akcji Grupy Azoty Puławy, 66% akcji zakładów w Policach oraz ponad 93% akcji zakładów w Kędzierzynie, realizuje wobec swoich spółek zależnych odpowiedzialną politykę właścicielską, zgodną z kierunkami wyznaczonymi przez większościowego właściciela Grupy Azoty S.A. Polityka nadzoru właścicielskiego Grupy Azoty S.A. wobec każdej ze spółek, niezależnie od projektów o zasięgu ogólnokrajowym, umożliwia i promuje prowadzenie działań ważnych dla poszczególnych regionów i ich mieszkańców. Każdy z zakładów, w tym także Zakłady Azotowe Puławy, prowadzą i będą miały zapewnioną możliwość realizowania w ramach procesów korporacyjnych własnej polityki m.in. z zakresu inwestycji, społecznej odpowiedzialności biznesu, sponsoringu sportu czy mecenatu kultury. Prowadzona w Grupie Azoty konsolidacja funkcji handlu nie niesie ze sobą żadnego finansowego ani organizacyjnego ryzyka ograniczenia udziału Zakładów Azotowych Puławy w życiu miasta i regionu. Wdrażany proces nie ma też przełożenia na obowiązujący w Zakładach Azotowych Puławy niezależny system wynagrodzeń i premiowania Pracowników.

Konsolidacja wybranych funkcji Grupy Azoty jest koniecznością. Konsolidacja funkcji handlowych w Grupie Azoty jest procesem wdrażania w życie koncepcji przyjętej jednogłośnie 10 kwietnia br. we wspólnym głosowaniu Zarządów spółek z Tarnowa, Puław, Kędzierzyna – Koźle i Polic. Proces ten jest niezbędny dla wzmocnienia pozycji Grupy Azoty na krajowym i międzynarodowym rynku producentów nawozów i w założeniu ma pozwolić na zachowanie konkurencyjnej pozycji Grupy. Zarząd Grupy Azoty S.A. jest zdeterminowany, aby w porozumieniu ze stroną społeczną i przy efektywnej współpracy z zarządami spółek zależnych, wdrożyć konieczne zmiany. Będą one warunkowały sukces ekonomiczny Grupy Azoty w przyszłości i stabilne, dobrze opłacane miejsca pracy.

Serwis Grupy Azoty wykorzystuje pliki cookies. Zasady ich używania wraz z informacjami o ustawieniach plików cookies w przeglądarkach internetowych, zostały szczegółowo opisane w dziale Polityka Prywatności. Korzystając z serwisu akceptują Państwo jej postanowienia.