Przetargi i ogłoszenia

29 / 12

2016

Grupa Azoty Siarkopol

Zapytanie ofertowe - 32/2016

Armatura niezbędna na potrzeby utrzymania ruchu pola górniczego i zabudowy przemysłowej na 2017 rok
Data zamknięcia: 11/01/2017
Z A P Y T A N I E O F E R T O W E – 32/2016

Prosimy o przedłożenie oferty cenowo – terminowej na :
Armatura niezbędna na potrzeby utrzymania ruchu pola górniczego i zabudowy
przemysłowej na rok 2017 sukcesywnie
(po uzgodnieniu telefonicznym) do Kopalni Siarki Osiek, 28-221 Osiek.
a. Zasuwa DN 65 kwasoodporna – 20 sztuk
b. Zawór kulowy DN 150 PN 40 – 5 sztuk
c. Zasuwa FIG 043 DN 150 – 40 sztuki
d. Zasuwa FIG 043 DN 65 – 90 sztuk
e. Zasuwa FIG 043 DN 50 – 5 sztuk
f. Zawór DN 20 FIG 218 – 160 sztuk
g. Zawór DN 25 FIG 218 – 60 sztuk
h. Zawór DN 40 FIG 218 – 10 sztuk
i. Zawór DN 50 FIG 218 – 200 sztuk
j. Zawór DN 65 FIG 218 – 160 sztuk
k. Zawór zaporowy DN 65 – 160 sztuk
l. Zawór FIG 215 DN 65 – 10 sztuk
m. Zawór kulowy DN 50 – 10 sztuk
n. Zawór kulowy kołn. DN 20 – 220 sztuk

1. Złożona oferta powinna zawierać:
- datę ważności oferty
- cenę łącznie z propozycją płatności
- termin dostawy od złożenia zamówienia
- osoba kontaktowa z podaniem nazwiska i nr tel.
- świadectwo jakości
- warunki dostawy
- propozycję dostawy (transport, opakowania)
- zastrzegamy sobie prawo częściowych realizacji złożonych ofert

2. Termin składania ofert do 11.01.2017 r.
Oferty należy wysyłać na e-mail: siarkopol.przetargi@grupaazoty.com

3. Oferty złożone po terminie i nie spełniające warunków udziału w postępowaniu ostaną odrzucone.

4.Zastrzegamy sobie prawo unieważnienia wyboru ofert bez podania  przyczyny

5.Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryterium:
a. Cena                       - 90%
b. Parametry - 5%
c. Termin płatności - 5%
6. Upoważnione  osoby do kontaktu w sprawie zapytania ofertowego:

Przedstawiciel  Działu Zakupów – Wiktor Zieliński – +48 726 100 433

Serwis Grupy Azoty wykorzystuje pliki cookies. Zasady ich używania wraz z informacjami o ustawieniach plików cookies w przeglądarkach internetowych, zostały szczegółowo opisane w dziale Polityka Prywatności. Korzystając z serwisu akceptują Państwo jej postanowienia.