Przetargi i ogłoszenia

29 / 12

2016

Grupa Azoty Siarkopol

Zapytanie ofertowe - 33/2016

Materiały spawalnicze na rok 2017
Data zamknięcia: 11/01/2017
Z A P Y T A N I E O F E R T O W E – 33/2016

Prosimy o przedłożenie oferty cenowo – terminowej na :
Materiały spawalnicze na rok 2017 sukcesywnie (po uzgodnieniu telefonicznym)
do Kopalni Siarki Osiek, 28-221 Osiek.
a. DRUT SPAWALNICZY FI 3,25 10KG – 180 KG
b. ELEKTRODA EVB 50P 2,5 X 350 – 200 KG
c. ELEKTRODA EVB 50P 3,25 X 450 – 400KG
d. ELEKTRODA OK 50.40 FI 2,5 – 200 KG
e. ELEKTRODA OK 50.40 FI 3,2 – 400 KG
f. ELEKTRODA OK 43.32 FI 2,5 – 200 KG
g. ELEKTRODA OK 43.32 FI 3,25 – 400 KG
h. ELEKTRODA OK 61.30 FI 3,25 – 140 KG
i. ELEKTRODA OK 61.30 FI 2,5 – 80 KG

1. Złożona oferta powinna zawierać:
- datę ważności oferty
- cenę łącznie z propozycją płatności
- termin dostawy od złożenia zamówienia
- osoba kontaktowa z podaniem nazwiska i nr tel.
- świadectwo jakości
- warunki dostawy
- propozycję dostawy (transport, opakowania)

2. Termin składania ofert do 11.01.2017 r.
Oferty należy wysyłać na e-mail: siarkopol.przetargi@grupaazoty.com

3. Oferty złożone po terminie i nie spełniające warunków udziału w postępowaniu zostaną odrzucone.

4.Zastrzegamy sobie prawo unieważnienia wyboru ofert bez podania  przyczyny

5.Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryterium:
a. Cena                       - 90%
b. Parametry - 5%
c. Termin płatności - 5%

6. Upoważnione  osoby do kontaktu w sprawie zapytania ofertowego:
Przedstawiciel  Działu Zakupów – Wiktor Zieliński – +48 726 100 433

Serwis Grupy Azoty wykorzystuje pliki cookies. Zasady ich używania wraz z informacjami o ustawieniach plików cookies w przeglądarkach internetowych, zostały szczegółowo opisane w dziale Polityka Prywatności. Korzystając z serwisu akceptują Państwo jej postanowienia.