Przetargi i ogłoszenia

29 / 12

2016

Grupa Azoty Siarkopol

Zapytanie ofertowe - 34/2016

Materiały spawalnicze na rok 2017
Data zamknięcia: 11/01/2017
Z A P Y T A N I E O F E R T O W E – 34/2016

Prosimy o przedłożenie oferty cenowo – terminowej na :
Materiały do wykonania izolacji ciepłochronnej na rok 2017 sukcesywnie (po
uzgodnieniu telefonicznym) do Kopalni Siarki Osiek, 28-221 Osiek.
Materiały izolacyjne I kw. II kw. III kw. IV kw. Razem
Papa m2 4000 4000 4000 4000 16000
Folia aluminiowa kg / 200 300 200 700
Taśma PP mb. 3000 3000 3000 3000 12000
1. Złożona oferta powinna zawierać:
- datę ważności oferty
- cenę łącznie z propozycją płatności
- termin dostawy od złożenia zamówienia
- osoba kontaktowa z podaniem nazwiska i nr tel.
- świadectwo jakości
- propozycję dostawy (transport, opakowania)
- zastrzegamy sobie prawo częściowych realizacji złożonych ofert

2. Termin składania ofert do 11.01.2017 r.
Oferty należy wysyłać na e-mail: siarkopol.przetargi@grupaazoty.com

3. Oferty złożone po terminie i nie spełniające warunków udziału w postępowaniu zostaną odrzucone.

4.Zastrzegamy sobie prawo unieważnienia wyboru ofert bez podania  przyczyny

5.Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryterium:
a. Cena                       - 90 %
b. Parametry - 5%
c. Termin płatności - 5%

6. Upoważnione  osoby do kontaktu w sprawie zapytania ofertowego:
Przedstawiciel  Działu Zakupów – Wiktor Zieliński – +48 726 100 433
Dział Techniczny – Marcin Pawlik - 784 025 679

Serwis Grupy Azoty wykorzystuje pliki cookies. Zasady ich używania wraz z informacjami o ustawieniach plików cookies w przeglądarkach internetowych, zostały szczegółowo opisane w dziale Polityka Prywatności. Korzystając z serwisu akceptują Państwo jej postanowienia.