Przetargi i ogłoszenia

04 / 01

2017

Grupa Azoty ZAK S.A.

Zakup surowców w ramach surowców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, lata 2014-2020 Konkurs 1/1.1.2/2016 Działanie 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.2: Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnejW związku z planowanym uczestnictwem jako wnioskodawca w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój 2014 – 2020 , I Oś priorytetowa, Działanie 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.2 Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej oraz obowiązkiem dokonywania zakupów w oparciu o najbardziej korzystną ekonomicznie ofertę z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, efektywności, jawności i przejrzystości Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. ogłasza zapytanie ofertowe nr 1ZO/LP/2016 nieobjęty ustawą Prawo zamówień publicznych na dostarczenie surowców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, lata 2014-2020 Konkurs 1/1.1.2/2016 Działanie 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.2: Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej: „Ocena rozwiązań procesowych zawartych w projekcie technologicznym instalacji pilotażowej pod kątem ich zgodności z wymaganiami dla wytwarzania poliestrowych plastyfikatorów nieftalanowych. Wykonanie badań syntezy w warunkach zbliżonych do przewidywanych w instalacji pilotażowej, w celu weryfikacji przyjętych wskaźników surowcowo-energetycznych.”
Data zamknięcia: 13/01/2017

Szczegóły oferty znajdują się w załączonym pliku.

ZAPYTANIE OFERTOWE

ZAŁĄCZNIKI

Serwis Grupy Azoty wykorzystuje pliki cookies. Zasady ich używania wraz z informacjami o ustawieniach plików cookies w przeglądarkach internetowych, zostały szczegółowo opisane w dziale Polityka Prywatności. Korzystając z serwisu akceptują Państwo jej postanowienia.