Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Rada Grupy
Rada Grupy

Grupa Azoty, w ramach realizowanego procesu konsolidacji, 10 grudnia 2013 r. powołała Radę Grupy, organ o kompetencjach doradczo-opiniująco-inicjujących. Radę powołano w drodze uchwały zarządu spółki dominującej (Grupy Azoty S.A.) zgodnie z przyjętym modelem organizacyjnym. W jej skład wchodzą prezesi i członkowie zarządów wszystkich spółek skonsolidowanych w ramach Grupy Azoty oraz dyrektor zarządzający jednostki dominującej.

Rada Grupy ma charakter stały a do jej podstawowych zadań należy doradzanie, opiniowanie i inicjowanie działań w zakresie usprawnienia zarządzania, zmian w obszarze sektorów funkcjonalnych i biznesowych (w szczególności w strategicznym planie rozwoju i marketingowym). Zadaniem Rady Grupy jest także opiniowanie propozycji założeń planistycznych dot. sporządzania budżetów jednostkowych i skonsolidowanych spółek Grupy Azoty na poszczególne lata obrotowe oraz założeń do planów wieloletnich.

Rada Grupy jest również platformą do usprawniania systemu komunikacji i zasad współpracy w Grupie Azoty, wymiany informacji w zakresie wspólnych działań, a także w zakresie prac związanych z rozwojem systemu raportowania dla zarządu Grupy i zarządów jej spółek oraz inicjowania działań prospołecznych i promocyjnych.

Radę Grupy tworzą

Tomasz Hinc
Tomasz Hinc
Prezes Zarządu spółki Grupa Azoty S.A.
Mariusz Grab
Mariusz Grab
Wiceprezes Zarządu spółki Grupa Azoty S.A.; Prezes Zarządu Grupy Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A.
dr hab. Filip  Grzegorczyk
dr hab. Filip Grzegorczyk
Wiceprezes Zarządu spółki Grupa Azoty S.A.; Prezes Zarządu Grupa Azoty ZAK S.A.
Marcin Kowalczyk
Marcin Kowalczyk
Wiceprezes Zarządu spółki Grupa Azoty S.A., Prezes Zarządu Grupa Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A.
dr Grzegorz  Kądzielawski
dr Grzegorz Kądzielawski
Wiceprezes Zarządu spółki Grupa Azoty S.A.
Marek  Wadowski
Marek Wadowski
Wiceprezes Zarządu spółki Grupa Azoty S.A.
Zbigniew  Paprocki
Zbigniew Paprocki
Członek Zarządu, Dyrektor Generalny spółki Grupa Azoty S.A.
Paweł Bryda
Paweł Bryda
Wiceprezes Zarządu spółki Grupa Azoty Zakłady "Puławy" S.A.
Jacek Janiszek
Jacek Janiszek
Wiceprezes Zarządu spółki Grupa Azoty Zakłady "Puławy" S.A.
Justyna Majsnerowicz
Justyna Majsnerowicz
Wiceprezes Zarządu spółki Grupa Azoty Zakłady "Puławy" S.A.
Andrzej Skwarek
Andrzej Skwarek
Członek Zarządu spółki Grupa Azoty Zakłady "Puławy" S.A.
Stanisław  Kostrubiec
Stanisław Kostrubiec
Wiceprezes Zarządu spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A.
Michał Siewierski
Michał Siewierski
Wiceprezes Zarządu spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A.
Anna Tarocińska
Anna Tarocińska
Członek Zarządu spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A.
Artur Kamiński
Artur Kamiński
Wiceprezes Zarządu spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.
Jakub Gładysz
Jakub Gładysz
Członek Zarządu spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.
dr hab. Bolesław Goranczewski
dr hab. Bolesław Goranczewski
Członek Zarządu spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.
Kategorie
Zastosowania
Pełna oferta
Nawozy
zboża ozime
Wyszukiwarka