Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Proces rekrutacji

Zależnie od stanowiska procedury rekrutacji mogą się nieznacznie różnić, generalnie jednak proces weryfikacji kompetencji i umiejętności kandydatów wygląda następująco:  

1
Wstępna analiza i selekcja

Pracownicy odpowiedzialni za rekrutację dokonują wstępnej analizy i selekcji dokumentów, na podstawie której zapraszają kandydatów do kolejnego etapu postępowania.

2
Weryfikacja kompetencji (opcjnalnie)

Pracownicy odpowiedzialni za rekrutację dokonują wstępnej analizy i selekcji dokumentów, na podstawie której zapraszają kandydatów do kolejnego etapu postępowania.

3
Rozmowa

Rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami, którzy pomyślnie przeszli drugi etap postępowania. Jeśli drugi etap rekrutacji nie jest konieczny, na rozmowę zapraszani są kandydaci, którzy pomyślnie przeszli wstępną selekcję.

4
Podjęcie decyzji

Porównanie wyników uzyskanych przez kandydatów w trakcie postępowania, ponowna analiza złożonych dokumentów i wybór kandydata do zatrudnienia.

5
Zakończenie rekrutacji

O wyniku rekrutacji osoby, z którymi przeprowadzono rozmowę kwalifikacyjną powiadamiane są telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Kategorie
Zastosowania
Pełna oferta
Wyroby z tworzyw sztucznych
Oleochemia
zboża ozime
Wyszukiwarka