Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Oferty pracy
Grupa Azoty Polyolefins poszukuje kandydatów do pracy na stanowisko
Inżynier Mechanik ds. Maszyn

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie realizować między innymi następujące zadania:

Podczas trwania budowy współpracuje z pionem Realizacji Inwestycji w zakresie:

 • opiniowania rozwiązań technologicznych,
 • opiniowania i  udziału w odbiorach (w tym FAT),
 • udziału w zakresie opracowań niezawodności urządzeń (RAM – Reliability Asset Management),
 • opiniowania listy części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych na rozruch i 2 lata eksploatacji,
 • udziału w przeglądach stanu projektu, w tym HAZOP,
 • udziału w zespołach oceny ryzyka (Risk Analysis) związanych z rozwiązaniami projektowymi,
 • udziału w pracach Zintegrowanego Zespołu Rozruchowego (Integrated Commissioning Start-up Team) pod kierownictwem Wykonawcy EPC, szczególnie udział w odbiorach, rozruchu mechanicznym i technologicznym maszyn,
 • udziału w przygotowaniu dokumentacji technologicznej oraz organizacji struktur utrzymania ruchu.

Na etapie Eksploatacji:

 • opracowywanie i realizacja planów rozwojowych mających na celu wzrost niezawodności pracy maszyn i urządzeń, optymalizowanie kosztów utrzymania ruchu, poprawę energochłonności i wykorzystania zasobów
 • planowanie remontów i napraw
 • współpraca z firmami podwykonawczymi oraz z serwisami w okresie gwarancyjnym/pogwarancyjnym
 • przygotowywanie budżetu remontowego z uwzględnieniem działań optymalizujących
 • nadzór nad badaniami diagnostycznymi stanu urządzeń oraz naprawami
 • planowanie prac remontowych krótkoterminowych i długoterminowych oraz przygotowywanie danych do głównych postojów remontowych
 • koordynacja działań w zakresie aktualizacji wymagań technicznych, standardów wykonania i odbiorów dla realizowanych zadań remontowych i inwestycyjnych
 • prowadzenie gospodarki konserwacyjno - remontowej maszyn i urządzeń
 • nadzór i koordynację działań w zakresie utrzymania w pełnej sprawności technicznej, gotowości ruchowej i bezpieczeństwie technicznym, maszyn i urządzeń
 • kontrola realizacji prac remontowych pod względem jakości i terminowości wykonywania prac związanych z rozruchem mechanicznym i technologicznym instalacji produkcyjnych
 • opracowywanie, aktualizacja i administracja dokumentacji technicznej oraz instrukcji/procedur stosownych dla działu UR
 • rozwiązywanie problemów technicznych powstających w trakcie eksploatacji nadzorowanych urządzeń

Poszukujemy osoby:

 • z wykształceniem wyższym technicznym (preferowane kierunki: Mechanika i Budowa Maszyn, Mechatronika, Inżynieria Materiałowa),
 • z min. 5-letnim doświadczeniem pracy w służbach utrzymania ruchu w obszarze maszyn i urządzeń wirujących,
 • ze znajomością języka angielskiego umożliwiającą swobodne kontakty zawodowe.

Oferujemy:

 • Pracę przy prestiżowym projekcie inwestycyjnym, będącym aktualnie jedną z największych inwestycji przemysłowych w Polsce.
 • Benefity pozapłacowe (m.in. szkolenia, opieka medyczna, ubezpieczenie grupowe, dofinansowanie do wypoczynku),
 • System premii kwartalnyc,
 • Szansę na rozwój i awans w strukturach organizacji.
Aplikuj na to stanowisko

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o wysyłanie aplikacji na adres e-mailowy ##zpgxtgp.edandatuxch#at#vgjeppodin.rdb##. W tytule proszę powołać się na kod rekrutacji: Nr ref. R/67/2019/PDH.

Szanowny Kandydacie,

aplikując na stanowisko pracy wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Spółkę Grupa Azoty Polyolefins S.A. zgodnie z warunkami przedstawionymi poniżej:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Spółkę Grupa Azoty Polyolefins S.A. z siedzibą w Policach przy ul. Kuźnickiej 1, 72-010 Police, zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym obejmującym dane przekraczające wymagania zawarte w Kodeksie pracy lub innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia) w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Spółkę Grupa Azoty Polyolefins S.A. z siedzibą w Policach przy ul. Kuźnickiej 1, 72-010 Police, zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym obejmujące dane przekraczające wymagania zawarte w Kodeksie pracy lub innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia) w celu przeprowadzenia przyszłych rekrutacji. Jednocześnie oświadczam, że moje dane osobowe mogą być przechowywane przez okres do wskazany w Klauzuli informacyjnej. 

W przypadku gdy w zgłoszeniu swojej aplikacji zawarłem/ zawarłam dane osobowe szczególnych kategorii (w myśl art.9 ust.1) wyrażam zgodę na ich przetwarzanie przez Spółkę Grupa Azoty Polyolefins S.A. z siedzibą w Policach przy ul. Kuźnickiej 1, 72-010 Police, w celu tej oraz przyszłych rekrutacji.

Szanowny Kandydacie,

aplikując na stanowisko pracy wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Spółkę Grupa Azoty Polyolefins S.A. zgodnie z warunkami przedstawionymi poniżej:

Kategorie
Zastosowania
Pełna oferta
Oleochemia
zboża ozime
Wyszukiwarka