Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Komunikaty prasowe
Grupa Azoty podpisała umowy na nowy sezon Agro
Grupa Azoty zakończyła prace nad umowami w obszarze Agro na sezon 2024/2025. Łącznie Grupa zawarła 66 umów z autoryzowaną siecią dystrybucji na rynek krajowy. W przypadku rynku zagranicznego, istotna część sprzedaży opiera się o umowy krótkoterminowe, z kolei część współpracy realizowana jest w ramach umów ramowych.
04.07.2024
Grupa Azoty Puławy wstrzymuje produkcję melaminy
Zarząd Grupy Azoty Puławy podjął decyzję o czasowym wstrzymaniu produkcji melaminy. Koszty związane z podstawowym surowcem - gazem ziemnym oraz z energetyką w zakresie cen emisji są obecnie największym wyzwaniem. Punktem odniesienia są w tym przypadku producenci spoza Unii Europejskiej, którzy nie muszą ponosić tak wysokich kosztów. Grupa Azoty Puławy zabezpieczyła operacyjny zapas melaminy. Produkcja zostanie wznowiona w momencie, gdy na rynku będzie możliwe uzyskanie akceptowalnej ceny melaminy, w stosunku do poziomu kosztów produkcji.
04.07.2024
Hubert Kamola w Zarządzie Fertilizers Europe
Wiceprezes Zarządu Grupy Azoty S.A., Prezes Zarządu Grupy Azoty Puławy został wybrany przez Walne Zgromadzenie Fertilizers Europe, organizacji zrzeszającej największe europejskie firmy nawozowe, na stanowisko Wiceprezydenta na okres najbliższej kadencji, tj. lata 2024-2026.
03.07.2024
Powołanie Członków Rady Nadzorczej spółki Grupa Azoty S.A. na XII kadencję
Zarząd Grupy Azoty S.A. informuje, że 27 czerwca br. na mocy uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki do składu Rady Nadzorczej Spółki na XII wspólną kadencję, powołani zostali jako jej członkowie: Pan Artur Kucharski – jako Przewodniczący, Pan Robert Bednarski, Pan Piotr Marciniak
Pan Artur Rzempała, Pan Mirosław Sobczyk, Pan Robert Kapka – kandydat wybrany przez pracowników Spółki, Pan Tomasz Klikowicz – kandydat wybrany przez pracowników Spółki, Pan Roman Romaniszyn – kandydat wybrany przez pracowników Spółki.
27.06.2024
Informacja po Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Grupy Azoty S.A.
W czwartek, 27 czerwca 2024 roku odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Grupa Azoty S.A. Podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zostały podjęte uchwały zatwierdzające m.in: sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2023, skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2023, sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2023, sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2023.
27.06.2024
Grupa Azoty powołuje zespół ds. optymalizacji kosztowej w obszarze wynagrodzeń oraz analizy ZUZP i występuje o zawieszenie kosztochłonnych zapisów
W ramach działań zmierzających do podpisania długoterminowego porozumienia z instytucjami finansowymi, Zarząd Grupy Azoty podjął uchwałę o powołaniu zespołu ds. optymalizacji kosztowej w obszarze wynagrodzeń pracowników Grupy Kapitałowej Grupa Azoty oraz analizy Zakładowych Układów Zbiorowych Pracy. Jednocześnie Zarząd Grupy Azoty i Zarządy kluczowych spółek w Grupie Kapitałowej wystąpili do Zakładowych Organizacji Związkowych o zawieszenie wybranych kosztochłonnych postanowień ZUZP. Celem wskazanych działań jest wypracowanie jednolitych rozwiązań w całej Grupie Kapitałowej, aktualizacja zapisów ZUZP i dostosowanie niektórych rozwiązań do obecnej sytuacji finansowej.
26.06.2024
Kategorie
Zastosowania
Pełna oferta
Nawozy
zboża ozime
Wyszukiwarka