Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Komunikaty prasowe
Hubert Kamola Wiceprezesem Zarządu Grupy Azoty S.A.
12 kwietnia br. Rada Nadzorcza Grupy Azoty S.A. podjęła uchwałę o powołaniu z dniem 13 kwietnia Huberta Kamoli na Członka Zarządu spółki, powierzając mu funkcję Wiceprezesa Zarządu. W tym samym dniu Hubert Kamola złożył rezygnację z funkcji Członka Rady Nadzorczej. Rezygnacja obowiązuje z końcem dnia 12 kwietnia br.
12.04.2024
Odwołanie Członków Zarządu Grupy Azoty Puławy oraz delegowanie Członka Rady Nadzorczej do wykonywania czynności Prezesa Zarządu Spółki
Rada Nadzorcza Grupy Azoty Puławy podczas posiedzenia w dniu 12 kwietnia br. dokonała zmian w składzie Zarządu Spółki. Rada Nadzorcza podjęła uchwały o odwołaniu z Zarządu oraz pełnionych funkcji.
12.04.2024
Grupa Azoty publikuje szacunkowe poziomy produkcji za marzec
Grupa Azoty opublikowała szacunkowe wolumeny produkcji za marzec 2024 roku. Z opublikowanych danych wynika, że produkcja nawozów azotowych w spółkach Grupy Kapitałowej wzrosła względem lutego – szacunkowe wolumeny za marzec to 292 tys. ton w porównaniu do 252 tys. ton za luty. Wzrost poziomów produkcji został odnotowany również w przypadku nawozów specjalistycznych - szacunkowe poziomy produkcji w marcu to 32 tys. ton w porównaniu do 26 tys. ton w lutym. Z kolei w nawozach wieloskładnikowych produkcja w marcu osiągnęła szacunkowo 51 tys. ton względem 57 tys. ton w lutym.
10.04.2024
Nowy Zarząd Grupy Azoty przekazuje informacje o szacowanym wpływie zdarzeń o charakterze niepieniężnym na wyniki finansowe za rok obrotowy 2023
W toku prac nad skonsolidowanym raportem finansowym za 2023 rok, przeprowadzone zostały w spółce testy na utratę wartości aktywów trwałych. Testy na utratę wartości aktywów trwałych zostały przeprowadzone również w spółkach zależnych.
05.04.2024
Grupa Azoty Polyolefins i Instytucje Finansowe ustaliły warunki finansowania Polimerów Police na kolejny okres
W wyniku przeprowadzonych rozmów i uzgodnień z bankami, 28 marca br. Grupa Azoty Polyolefins podpisała Umowę Zmieniającą do Umowy Stabilizacyjnej z 15 grudnia 2023 roku, dotyczącej finansowania projektu Polimery Police. Tym samym strony uzgodniły warunki na jakich Instytucje Finansowe będą udzielały finansowania Projektu w kolejnym okresie obowiązywania Umowy Stabilizacyjnej, tj. do 26 kwietnia br. Umowa zmieniająca została podpisana z 15 instytucjami finansującymi.
28.03.2024
Nowy Zarząd Grupy Azoty aktualizuje informacje o szacowanym wpływie na wyniki finansowe za rok obrotowy 2023 niepieniężnych zdarzeń o charakterze jednorazowym
9 lutego br. poprzedni Zarząd Grupy Azoty S.A. informował, że potencjalny szacunkowy niepieniężny wpływ utraty wartości aktywów Grupy Azoty Polyolefins obniży skonsolidowany wynik EBIT Grupy Azoty S.A. za 2023 rok o kwotę (minus) 900 mln zł. Tymczasem zgodnie z informacją powziętą przez nowy Zarząd Grupy Azoty 28 marca br., szacunkowy niepieniężny wpływ opisanego zdarzenia obniży skonsolidowany wynik EBIT Grupy Azoty S.A. za 2023 rok o kwotę około (minus) 1 138 mln zł, wobec pierwotnie szacowanej wartości (minus) 900 mln zł. Zdarzenie to nie będzie miało wpływu na skonsolidowany wynik EBITDA Grupy Azoty S.A.
28.03.2024
Kategorie
Zastosowania
Pełna oferta
Nawozy
zboża ozime
Wyszukiwarka