Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Komunikaty prasowe
Wyniki Grupy Azoty pod wpływem zakłóconej równowagi popytowo-podażowej na rynku europejskim
W I kwartale 2023 roku Grupa Kapitałowa Grupa Azoty uzyskała skonsolidowane przychody ze sprzedaży w wysokości 3 895 mln zł, wynik EBITDA na poziomie minus 401 mln zł i marżę EBITDA na poziomie minus 10,3%. Wyniki finansowe są zgodne z wynikami szacunkowymi opublikowanymi przez spółkę w dniu 15.05.2023 r.
22.05.2023
Nawozy Grupy Azoty z certyfikatami potwierdzającymi zgodność z najnowszymi wymaganiami Unii Europejskiej
Polskie Centrum Badań i Certyfikacji zakończyło proces oceny zgodności produktów nawozowych Grupy Azoty z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1009. Na podstawie przeprowadzonej oceny Grupa Azoty otrzymała certyfikaty potwierdzające, że produkty nawozowe Grupy spełniają wymagania obowiązujące w Unii Europejskiej od 16 lipca 2022 roku. Certyfikaty potwierdzają również zgodność systemów zapewnienia jakości procesów produkcji.
17.05.2023
Grupa Azoty Police i Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie zainaugurowały Akademię Wodorową
Dwudziestu siedmiu stypendystów rozpoczęło 13 maja br. zajęcia w szczecińskiej Akademii Wodorowej, utworzonej przez Grupę Azoty Police i Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie w ramach Zachodniopomorskiej Doliny Wodorowej. Uczestnicy Akademii w okresie od mają do lipca będą brać udział w zajęciach oraz realizować samodzielnie projekty stanowiące podstawę do wyłonienia kandydatów na staże, w tym m.in. w Grupie Azoty, która jest jednym z największych producentów wodoru w Polsce. Realizacja płatnych staży w firmach uczestniczących w Akademii Wodorowej zaplanowana jest na sierpień i wrzesień br.
15.05.2023
Zwycięskie projekty Wolontariatu Pracowniczego Grupy Azoty
Grupa Azoty wybrała najlepsze projekty w ramach Wolontariatu Pracowniczego. Kapituła Programu wybrała łącznie 14 projektów, zgłoszonych przez pracowników spółek z Grupy Kapitałowej Grupa Azoty. Podobnie jak w poprzedniej edycji wolontariatu, również w tym roku większość zgłoszonych pomysłów nawiązywała do idei „Zielonych Azotów”, czyli strategicznego projektu Grupy Azoty. Każdy z laureatów otrzyma na realizację projektu kwotę 6000 zł.
08.05.2023
Grupa Azoty Polyolefins zabezpiecza dostawy kluczowych surowców do Polimerów Police i testuje najważniejsze instalacje
28 kwietnia miała miejsce pierwsza dostawa 1002 ton propylenu do inwestycji Polimery Police. Surowiec został dostarczony drogą kolejową przez Grupę Azoty ZAK w przystosowanych do tego celu cysternach. Dostarczony do Polic propylen jest niezbędny do przetestowania instalacji polipropylenu. Z kolei 27 kwietnia Grupa Azoty Polyolefins podpisała umowę na zakup propanu z TOTSA Total Energies Trading SA. Tym samym spółka kontynuuje zabezpieczenie najważniejszych surowców niezbędnych do produkcji w ramach Polimerów Police.
28.04.2023
Grupa Azoty S.A. i Rada Osiedla Mościce z akcją „Zbieram i Segreguję” z okazji Światowego Dnia Ziemi
Za nami wspólna akcja Grupy Azoty S.A. i Rady Osiedla Mościce z okazji Światowego Dnia Ziemi. W wydarzenie „Zbieram i segreguję” pod hasłem „od Ciebie zależy więcej niż myślisz” zaangażowało się ok. 700 mieszkańców Tarnowa, w tym pracownicy Grupy Azoty, przedszkolaki i uczniowie. Uczestnicy wydarzenia zebrali śmieci o szacunkowej wadze 1240 kg.
25.04.2023
Kategorie
Zastosowania
Pełna oferta
Nawozy
zboża ozime
Wyszukiwarka