Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Darowizny

Dobra komunikacja i odpowiedzialne traktowanie klientów, pracowników, partnerów biznesowych, społeczności lokalnych świadczy o trosce Grupy Azoty o swoje najbliższe otoczenie. Relacje budowane są w oparciu o zaufanie oraz na zasadzie partnerstwa.

Prowadzenie działalności w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu oraz jej szeroki zakres sprawiają, że efektywna współpraca może odbywać się jedynie w oparciu o dialog. Poznawanie oczekiwań interesariuszy oraz dialog oparty na wspólnym poznawaniu potrzeb i wymianie informacji jest źródłem nowych pomysłów i innowacji, co z kolei przekłada się na lepsze efekty biznesowe.
Cele strategiczne Grupy Azoty w obszarze „dialog i budowanie relacji” to:

  • wspieranie rozwoju lokalnej społeczności,
  • przyjęcie formuły dialogu z każdą z kluczowych grup interesariuszy,
  • budowa skutecznej komunikacji dotyczącej obszaru zrównoważonego rozwoju,
  • budowa etycznej kultury Grupy Azoty.

Spółki, które wchodzą w skład Grupy Azoty w znacznym stopniu przyczyniają się do rozwoju regionów, w których są zlokalizowane. Zaangażowanie w rozwój społeczności lokalnych przejawia się we wspieraniu projektów naukowych, gospodarczych, sportowych i kulturalnych. Zaangażowanie w rozwój społeczności lokalnej jest efektem dotychczasowych dobrych praktyk oraz strategicznego podejścia. 
Aktywność Grupy Azoty w wielu zróżnicowanych obszarach od projektów artystyczno-kulturalnych, przez sportowe po gospodarcze podkreśla zaangażowanie oraz chęć wzmacniania relacji z mieszkańcami regionów, w których zlokalizowane są jednostki Grupy.

Kategorie
Zastosowania
Pełna oferta
Oleochemia
zboża ozime
Wyszukiwarka