Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
O Grupie Azoty

Grupa Azoty to lider krajowego rynku nawozowego i jedna z kluczowych grup kapitałowych branży nawozowo-chemicznej w Europie. W skład Grupy Kapitałowej wchodzą m.in. Grupa Azoty S.A. (jednostka dominująca z siedzibą w Tarnowie), Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A., Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A., Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.

Grupa Azoty intensywnie poszukuje możliwości rozwoju nie tylko na rynku polskim, ale również poza granicami kraju. Istotnym krokiem w tym kierunku było przejęcie w 2018 roku Grupy Compo Expert, jednego z czołowych graczy światowego rynku nawozów specjalistycznych.

Grupa Azoty zajmuje drugą pozycję w Unii Europejskiej w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, ma również silną pozycję na rynkach takich produktów jak melamina, poliamidy, alkohole OXO, plastyfikatory czy biel tytanowa.

Ważnym filarem strategii Grupy Azoty jest także rozwój organiczny i , a największy projekt inwestycyjny to Polimery Police, realizowany przez spółkę celową Grupa Azoty Polyolefins. Jest to jedna z największych inwestycji w polskim i europejskim przemyśle chemicznym, która umożliwi dywersyfikację działalności biznesowej Grupy Azoty, a także pozytywnie wpłynie na pozycję Polski w segmencie tworzyw sztucznych i wzmocni niezależność surowcową kraju.

W 2021 roku Grupa Azoty opublikowała strategię do 2030 roku która stanowi plan konkretnych działań, napędzanych przez transformację klimatyczno-energetyczną Grupy Kapitałowej. Ogłoszona strategia stanowi odpowiedź Grupy na wymagania europejskiej polityki klimatycznej. Szczegółowe projekty z zakresu m.in. zielonej energii przemysłowej, ograniczenia emisyjności oraz dekarbonizacji opisane zostały w kluczowym projekcie „Zielone Azoty”. Opiera się on na trzech filarach: zielone produkty, zielone technologie oraz zielona organizacja.

W horyzoncie do 2030 roku Grupa Azoty będzie poszukiwać możliwości implementacji rozwiązań technologicznych w zakresie bezemisyjnych i odnawialnych źródeł energii, w wyniku czego średni udział OZE w grupowym miksie energetycznym będzie się kształtować na poziomie minimum 40 proc.

Realizacja planowanych projektów dekarbonizacyjnych pozwoli na obniżenie emisji CO2 w Grupie Kapitałowej w 2030 roku o ponad 800 tys. ton względem roku 2021.

Grupa Azoty notowana jest na Giełdzie Papierów Wartościowych od 30 czerwca 2008 r. Aktualnie jest uczestnikiem indeksów giełdowych: WIG-CHEMIA, WIG30, mWIG 40, WIG, WIG-Poland, InvestorsMS, WIG.MS-PET, WIG-ESG, CEEplus.

Grupa Azoty jest również członkiem zagranicznych indeksów takich jak:

  • MSCI Emerging Markets Index (od lutego 2013 r.)
  • FTSE Russell (od września 2018 r.)

Grupa Azoty to ponad 50 spółek zlokalizowanych na terenie Polski i świata. Nasze produkty sprzedawane są do ponad 100 krajów.

Grupa Azoty jest silnie zakorzeniona w regionach, w których zlokalizowane są jej zakłady produkcyjne. Wsparcie dla lokalnych społeczności to jeden z fundamentów strategii zrównoważonego rozwoju Grupy Azoty.

Nasza firma to także misja, którą wykonujemy codziennie. Jej efekty widać w postaci wsparcia, jakiego udzielamy podmiotom na wielu płaszczyznach. To m.in. sport, kultura, edukacja, zdrowie i bezpieczeństwo.

Wspieramy polskich sportowców oraz drużyny. Ich liczne sukcesy są także naszymi sukcesami.

Najważniejszym dobrem Grupy Azoty są jednak jej pracownicy. Zatrudnienie w naszej firmie znajduje łącznie ok. 15 tys. pracowników, a jej wartość budowana od lat przez stabilny akcjonariat sprawiła, że została uznana za jedną z firm strategicznych dla polskiej gospodarki.

Kategorie
Zastosowania
Pełna oferta
Nawozy
zboża ozime
Wyszukiwarka