Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Strategiczna Agenda Badawcza

Strategiczna Agenda Badawcza jest kompleksowym dokumentem, który przedstawia potrzeby Grupy Azoty w obszarze działalności badawczo-rozwojowej. Wyznacza kierunki rozwoju Grupy i służy jako plan wypełnienia luki pomiędzy stanem obecnym, a wizją firmy w przyszłości. Dokument pełni funkcję mapy drogowej dla całej Grupy Kapitałowej Grupa Azoty i jej partnerów, pokazując jakiej wiedzy, technologii, zasobów i innowacji potrzebuje firma, aby zrealizować swoje cele strategiczne. Zagadnienia ujęte w SAB zostały zaprezentowane w podziale na 3 główne filary, które z kolei dzielą się na obszary, zaś te na podobszary i programy badawcze.

Grupa Azoty od lat przyczynia się do wzrostu konkurencyjności i innowacyjności polskiej gospodarki, nie tylko poprzez realizowane działania o charakterze biznesowym, badawczo rozwojowym i innowacyjnym, lecz również poprzez prężnie rozwijaną współpracę z partnerami zewnętrznymi w różnorodnych formach, w tym m in zakup usług, konsorcja B+R czy Joint Ventures.

Zachęcamy partnerów w postaci jednostek naukowych, startupów oraz dojrzałych spółek technologicznych do zapoznania się z dokumentem i do kontaktu w celu nawiązania współpracy przy wspólnych projektach B+R, wykorzystujących technologię kompetencje partnera oraz infrastrukturę i zasoby Grupy Azoty.

Kategorie
Zastosowania
Pełna oferta
Nawozy
zboża ozime
Wyszukiwarka