Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Audyt wewnętrzny

Grupa Azoty S.A., zgodnie z Międzynarodowymi Standardami, wdrożyła audyt wewnętrzny jako narzędzie wspomagające efektywny nadzór korporacyjny.

Od grudnia 2011 roku w Spółce funkcjonuje Biuro Korporacyjne Audytu Wewnętrznego, które koordynuje i wykonuje niezbędne działania związane z wdrożeniem i realizacją funkcji audytu wewnętrznego w Grupie Azoty oraz sprawuje nadzór merytoryczny nad komórkami organizacyjnymi audytu wewnętrznego, jakie już funkcjonują lub będą funkcjonować w pozostałych spółkach Grupy Azoty. Jednocześnie Biuro Korporacyjne Audytu Wewnętrznego współpracuje w zakresie określonym regulacjami wewnętrznymi dotyczącymi audytu z Komitetem Audytu Rady Nadzorczej Spółki. Biuro Korporacyjne Audytu Wewnętrznego podlega bezpośrednio Prezesowi Zarządu.

Naczelną zasadą w realizacji zadań audytu wewnętrznego jest zachowanie niezależności, prawości, obiektywizmu, poufności i należytego poziomu kompetencji, zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Profesjonalnej Praktyki Audytu Wewnętrznego, opublikowanymi przez Instytut Audytorów Wewnętrznych. Głównym celem Biura Korporacyjnego Audytu Wewnętrznego, jak i pozostałych komórek audytu wewnętrznego, jakie funkcjonują w spółkach Grupy Azoty, jest przysporzenie wartości i usprawnienie działalności operacyjnej organizacji. Działanie to polega na systematycznej i dokonywanej w uporządkowany sposób ocenie prowadzonych procesów i przyczynia się do poprawy ich działania. Pomaga to organizacji osiągnąć zaplanowane cele, dostarczając zapewnienia o skuteczności tych procesów.

Wszystkie działania audytu wewnętrznego prowadzone są w oparciu o wdrożone regulacje wewnętrzne w tym zakresie, które są zgodne w swoich zapisach z Międzynarodowymi Standardami Profesjonalnej Praktyki Audytu Wewnętrznego.

Kategorie
Zastosowania
Pełna oferta
Nawozy
zboża ozime
Wyszukiwarka