Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Systemy zarządzania

Cele strategiczne Spółek Grupy Azoty osiągane są w oparciu o zintegrowany system zarządzania, zgodny z międzynarodowymi standardami.

Priorytety działalności: wysoka jakość, dbałość o bezpieczeństwo techniczne i środowisko są skutecznie nadzorowane i zapewniają efektywne zarządzanie Spółkami. Zintegrowany System Zarządzania jest zbudowany w oparciu o zasady priorytetowego traktowania klienta, minimalizowania strat środowiskowych i ryzyka zagrożeń oraz ciągłego doskonalenia.

Systemy zarządzania bazują na koncepcji ciągłego doskonalenia poprzez:

  • ustalenie polityki,
  • zaplanowanie działań w celu realizacji polityki,
  • stworzenie warunków wykonania zaplanowanych działań,
  • sprawdzanie efektów działań,
  • doskonalenie na podstawie okresowych ocen osiąganych wyników.
Kategorie
Zastosowania
Pełna oferta
Nawozy
zboża ozime
Wyszukiwarka