Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Kodeks etyczny

Dla Grupy Azoty priorytetem jest prowadzenie działalności w sposób odpowiedzialny i godny zaufania. Ambicją Grupy Azoty jest być podmiotem, który w sposób otwarty i precyzyjny komunikuje przyjęte przez siebie wartości i zasady postępowania.

Grupa Azoty w 2014 r. przyjęła „Kodeks Postępowania Etycznego Grupy Azoty”. W dokumencie zawarto pożądane postawy i sposób działania. Dokument ten określa kierunek działań Grupy służących kształtowaniu postaw pracowniczych, a także oddziaływaniu na sposób budowania relacji z otoczeniem, w którym funkcjonuje organizacja.

Kodeks postępowania etycznego Grupy Azoty adresowany jest do wszystkich zatrudnionych w Grupie Azoty oraz do klientów, partnerów biznesowych, akcjonariuszy oraz pozostałych interesariuszy działających w otoczeniu Grupy Azoty. Grupa Azoty wskazując w kodeksie zasady, którymi się kieruje, wyraża przekonanie, że współpracujące z nią podmioty zewnętrzne w pełni uszanują treść oraz ducha kodeksu postępowania etycznego Grupy Azoty. Niniejszym Kodeks jest udostępniony do wiadomości wszystkim interesariuszom.

Kategorie
Zastosowania
Pełna oferta
Nawozy
zboża ozime
Wyszukiwarka