Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Europejski Zielony Ład

GRUPA AZOTY NA RZECZ EUROPEJSKIEGO ZIELONEGO ŁADU

W ramach działań związanych z ograniczeniem zmian klimatycznych ważna jest realizacja założenia Europejskiego Zielonego Ładu - "Od Pola Do stołu". Cel związany jest ze zmniejszeniem chemicznych pestycydów, nawozów o 50% do 2030 r. i zwiększenie powierzchni upraw organicznych. Jednym z wielu działań Grupy Azoty wpisujących się w powyższy cel był zakup przez Grupę Azoty S.A. - Compo Expert. Firma produkuje nawozy specjalistyczne ograniczające straty składników odżywczych, np. poprzez otoczkowanie - co wpisuje się bezpośrednio w tę strategię. Efektywność użycia tych produktów jest o 50% wyższa od tradycyjnych, przy obniżeniu intensywności nawożenia o 20%.

W 100 procentach biodegradowalne tworzywo

Grupa Azoty S.A. jest pierwszą firmą w Europie Środkowo-Wschodniej na rynku tworzyw w 100 proc. biodegradowalnych. Tarnowska spółka uruchomiła linię pilotażowo-produkcyjną do wytwarzania skrobi termoplastycznej o zdolnościach produkcyjnych 300 ton na rok. Jednocześnie spółka podpisała umowy o nawiązaniu współpracy z firmą Polska Grupa Opakowaniowa Opakomet S.A. oraz Instytutem Badawczym Leśnictwa, a także list intencyjny z Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasami Państwowymi.

Nawozy przyjazne środowisku

Grupa Azoty wprowadziła na rynek linię produktów Fosfarm, czyli nowoczesnych i przyjaznych dla środowiska nawozów NPK, stanowiących racjonalne i efektywne źródło składników pokarmowych. Nowa linia opracowana przez gdańską spółkę Grupy Azoty to kolejny krok Grupy w kierunku realizacji założeń Europejskiego Zielonego Ładu. Fosfarm to linia nawozów wieloskładnikowych produkowanych zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, w tym gospodarki o obiegu zamkniętym. To nawozy wzbogacone w wapń, magnez, siarkę i mikroskładniki, tj. miedź i cynk. Co warto podkreślić, zawarty w nawozie fosfor, a także wapń, magnez i mikroskładniki, w całości pochodzą z zasobów odnawialnych. Nawozy linii Fosfarm zawierają azot amonowy, magnez i siarkę, które ułatwiają pobieranie fosforu przez rośliny – tzw. synergizm pierwiastków. Zawarty w nawozach fosfor jest rozpuszczalny w cytrynianie amonu i wodzie, w tym ¼ fosforu jest rozpuszczalna w wodzie. Związki fosforu rozpuszczalne w tych dwóch substancjach wykazują porównywalną skuteczność niezależnie od terminu aplikacji, o ile są umieszczone na odpowiedniej głębokości w glebie.

Wodorowa rewolucja

Grupa Azoty włączyła się w prace nad stworzeniem „Polskiego porozumienia wodorowego”. Z inicjatywy Ministerstwa Klimatu podpisany został list intencyjny o ustanowieniu partnerstwa na rzecz budowy gospodarki wodorowej i zawarcia sektorowego porozumienia wodorowego.

Ekologicznie dla Małopolski

Grupa Azoty S.A. i Województwo Małopolskie będą ściśle współpracować na rzecz ochrony powietrza i klimatu w ramach projektu LIFE EKOMAŁOPOLSKA – „Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii”. Podpisanie porozumienia o współpracy, w którym Grupa Azoty S.A. deklaruje m.in. dążenie do osiągnięcia w roku 2050 neutralności klimatycznej w obrębie procesów produkcyjnych i działalności prowadzonej w Małopolsce odbyło się 23 lutego 2021 r. W podpisanym dokumencie Grupa Azoty S.A. zadeklarowała m.in. dążenie do osiągniecia w roku 2050 neutralności klimatycznej w obrębie procesów produkcyjnych i działalności prowadzonej w Małopolsce. Ponadto Grupa Azoty S.A.  zadeklarowała w zawartym porozumieniu realizowanie projektów związanych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, rozwijaniem technologii zielonego amoniaku i zielonego wodoru.

Grunt to urodzaj

Przedstawiciele Grupy Azoty za pomocą skanerów Agrocares mogą już w całym kraju przeprowadzać szybkie analizy gleby dla rolników. Pozytywne doświadczenia zebrane podczas przeprowadzonego pilotażu sprawiły, że od 2021 roku wszyscy Przedstawiciele Grupy Azoty pracujący z rolnikami na terenie całego kraju wyposażeni będą w skanery doglebowe.  Dzięki skanerom, raport z analizy gleby dostępny jest na telefonie rolnika w kilka minut po przeprowadzonym badaniu, a rolnik otrzymuje precyzyjne zalecenia dotyczące potrzeb mineralnych każdej z części jego ziemi. Rolnik może podjąć natychmiastowe działania i zastosować nawożenie upraw odpowiednio dobranymi nawozami Grupy Azoty z dodatkami, których brakuje w jego glebie. Dla porównania, tradycyjne badanie gleby polega na pobraniu i przekazaniu próbek gleby do zewnętrznych laboratoriów, a czas wykonania analiz i uzyskania wyników to nawet kilka tygodni. Skanery Grupy Azoty umożliwiają realizację tej procedury analitycznej na polu rolnika z jego udziałem. Dzięki zastosowaniu rolnictwa precyzyjnego do gleby trafiają tylko niezbędne składniki, co wpisuje się w idee Europejskiego Zielonego Ładu.

Rolnictwo precyzyjne

Grupa Azoty wspiera polskich rolników, propagując idee rolnictwa precyzyjnego, oferując wśród swoich klientów usługę satelitarnego monitoringu pól uprawnych. Serwis SatAgro oparty jest na automatycznie przetwarzanych danych z satelitów NASA, Europejskiej Agencji Kosmicznej, a także prywatnych operatorów. Korzystając z aplikacji mobilnej lub stacjonarnej, użytkownik ma możliwość obserwowania bieżącego stanu rozwoju swoich upraw, ma dostęp do danych meteo, ale przede wszystkim może zaplanować odpowiednią strategię nawożenia upraw maksymalizując tym samym efekt finansowy swojego gospodarstwa. Dysponując odpowiednim sprzętem agrotechnicznym sprzężonym z GPS, można wczytać do niego mapy aplikacyjne, co daje możliwość precyzyjnego nawożenia upraw. Pozwala to na zastosowanie do 15% mniej agrochemikaliów. Zapewnia lepsze ich wykorzystanie, co wpływa na jakość i ilość plonów. To ochrona środowiska i realna odpowiedź na zadanie, jakie stawia przed rolnictwem Europejski Zielony Ład, czyli przebudowy gospodarek krajów Unii Europejskiej w kierunku proekologicznym.

Kategorie
Zastosowania
Pełna oferta
Nawozy
zboża ozime
Wyszukiwarka